MAIN MENU
INFO

Jesteśmy już na facebooku :-)

techlogik.otwarte24.pl

Zobacz ofertę.

Rabaty dla członków PTTK 

PTTK ŻARNÓW

 

Info

 

Żarnowscy piechurzy uczczą 100 – lecie Niepodległości


Komisja Turystyki Pieszej Oddziału PTTK w Żarnowie, włącza się w obchody 100 – lecia odzyskania Niepodległości, organizując wieloetapową długodystansową wycieczkę pieszą pod hasłem „ Sto kilometrów na 100 – lecie Niepodległości”. Zaplanowane zostało przejście liczącego 121 km znakowanego kolorem niebieskim Szlaku Rekreacyjnego Rzeki Pilicy z Piotrkowa Trybunalskiego do Krzętowa. Podczas wędrówki będziemy zwracać uwagę na miejsca pamięci narodowej związane z czynami niepodległościowymi. Przejście zaczynamy w najbliższą sobotę 24 lutego br. odcinkiem szlaku z Piotrkowa Trybunalskiego do Barkowic Mokrych, gdzie znajduje się pomnik poświęcony 25 Pułkowi Piechoty AK postawiony w 1994 r. Na tablicy umieszczono napis „ Stąd 24 lipca 1944 r. rozpoczął swój chlubny szlak bojowy 25 pp AK znaczony dziesiątkami walk z niemieckim najeźdźcą”. Grupie przemierzającej szlak towarzyszyć będzie przewodnik turystyczny, mieszkaniec Piotrkowa Tryb. Cezary Król. Zbiórka o godz. 8.00 dnia 24 lutego br. na parkingu szkolnym w Żarnowie. Szczegóły dotyczące imprezy i zapisy u przewodniczącego KTP kol. Leszka Kurpa tel. 510- 188-763. Podsumowanie całej akcji nastąpi jesienią 2018 r. podczas oddziałowej narady turystów pieszych w Żarnowie.

Włodzimierz Szafiński

 

 

Zlot

 

REGULAMIN
VIII OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU
TURYSTÓW PRZYRODNIKÓW "Włodawa 2018"
25 - 27 maja 2018 r.

regulamin tutaj

karta zgłoszenia tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

Komunikat organizacyjny

1.     Przypominamy o składkach członkowskich za 2018r. Wynoszą one odpowiednio:

- 55 zł dla opłacających składkę normalną

- 30 zł dla opłacających składkę ulgową

- 25zł dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz opiekunów SKKT – PTTK

Wpisowe wynosi ( dla wstępujących do PTTK )

- 15 zł dla opłacających składkę normalną

- 8 zł dla opłacających składkę ulgową

- 6 zł dla dzieci i młodzieży szkolnej

2. Najbliższe imprezy Oddziału to :

- 6 marca 2018 r. Przegląd Poezji „ Krajobrazy Polskie”

- 17 marca 2018 r. wyjazd na XXIV Międzynarodowe Targi Turystyczne „Na styku kultur” w Łodzi

- 22 marca 2018 r. Rajd „ Pierwszy dzień wiosny” – Petrykozy

-24 marca 2018 r.  wycieczka „ Poznajemy parki krajobrazowe województwa łódzkiego” – Park Wzniesień Łódzkich

3 . Komisja Turystyki Pieszej O/PTTK w Żarnowie informuje, że z okazji 100 –lecia odzyskania Niepodległości organizuje akcję „100 kilometrów na 100 – lecie Niepodległości”. Będzie to cykl wycieczek pieszych związanych z miejscami pamięci narodowej.

4. Jest już regulamin VII Ogólnopolskiego Zlotu Turystów – Przyrodników 

5. Są jeszcze miejsca na wakacyjną wycieczkę zagraniczną do Rumunii ( 26.06 – 2 . 07. 2018 r.) Zapraszamy.

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Rajd Walentynowy

Dwa dni z PTTK w Żarnowie


W ostatnią sobotę i niedzielę, 10 i 11 lutego 2018 r. odbyły się kolejno dwa wydarzenia: „ Walentynkowa” wycieczka piesza i wyjazd do Teatru Wielkiego w Łodzi. Wycieczkę zorganizowała działająca przy żarnowskim oddziale Komisja Turystyki Pieszej na 12 km trasie okrężnej z Żarnowa przez Niemojowice, Nadole, Topolice do Żarnowa. Wzięło w niej udział 13 osób a towarzyszyły im też dwa psy.

Panie uczestniczące w wędrówce pieszej otrzymały z okazji zbliżających się „Walentynek” słodkie upominki wraz z okolicznościowymi życzeniami. W połowie trasy rozpalono ognisko turystyczne i upieczono kiełbaski. Aura była sprzyjająca piechurom a zimowa sceneria zachęcała do dalszej wędrówki. W niedzielę 11 lutego br. 50 osobowa grupa członków i sympatyków PTTK w Żarnowie udała się do Teatru Wielkiego w Łodzi, na musical „My Fair Lady”. Był to już 86 –ty wyjazd do łódzkich teatrów zorganizowany przez PTTK w Żarnowie licząc od pierwszego, który miał miejsce 19 lutego 1997 r. Statystycznie biorąc, przez 21 lat przygody ze sztuką teatralną, wzięło w niej udział 4665 uczestników. Musical „My Fair Lady” powstał na kanwie „Pigmaliona” George’a Bernarda Shawa. Akcja rozgrywa się w XIX wiecznym Londynie, gdzie językoznawca, profesor Higgins zakłada się z przyjacielem, że w pół roku zamieni uliczną kwiaciarkę w damę z wyższych sfer. Pogodna opowieść o tym, że marzenia się spełniają, przeplatane są popularnymi niegdyś piosenkami jak: „ Jeden mały szczęścia łut”, „ Przetańczyć całą noc” i „Tę ulicę znam”. Musical, o którym mowa jest jednym z najbardziej znanych i lubianych w świecie spektakli. W trakcie podróży powrotnej do Żarnowa, w autokarze wręczone zostały odznaki „Miłośnika Teatru” II stopnia, za co najmniej 12 obejrzanych sztuk teatralnych. Otrzymały je: Barbara Ciszewska, Elżbieta Kupis i Urszula Roszkowska- Piekielnik. Pierwszy stopień odznaki otrzymały: Agnieszka Biegała, Barbara Kalinowska, Zuzanna Kołodziejczyk, Beata i Andrzej Krawczykowie, Maria Morawska, Maria Oratyńska i Renata Ząbecka. Wyróżnienia są przyznawane przez Oddział PTTK w Żarnowie od 2001
 

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Wycieczka

Wycieczka

„Morawy, Śląsk Opawski i Opolski”


14- 15 kwietnia 2018 r. ( sobota i niedziela )

regulamin tutaj
 

 

Info

 

Zimowe wędrowanie

W sobotę 20 stycznia br. nastąpiła inauguracja sezonu wycieczek organizowanych przez Oddziałową Komisję Turystyki Pieszej w Żarnowie. Przewodniczący komisji Leszek Kurp zaproponował trasę przejścia pieszego rozpoczynającą się i kończącą w Gatnikach koło Końskich.

Na starcie stawiło się 13 piechurów, którzy przeszli przez Sokołówkę, Jacentów, Wiosnę i Sielpię Wielką do Gatnik. Pogoda sprzyjała wędrówce, a pod koniec trasy rozpalono ognisko turystyczne, przy którym można było się zagrzać i upiec kiełbaskę. Dokumentację fotograficzną z imprezy przygotowali Barbara Kalinowska i Cezariusz Szulc. Jak widać na jednym ze zdjęć w zimie znaleziono WIOSNĘ

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

Regulamin XXI Przeglądu Poezji

 „Krajobrazy Polskie” 

6 marca 2018 r.

regulamin tutaj

 

 

Info

 

Podsumowanie roku turystycznego 2017
w O/PTTK ŻARNÓW

Od kilku lat Oddział PTTK w Żarnowie, organizuje coroczne podsumowania swej działalności , które są swoistymi świętami turystyki. W tym roku będziemy je obchodzić w sobotę 13 stycznia 2018 r. a miejscem będzie Dom Kultury w Żarnowie. Liczymy na udział ok. 60 osób w tym przedstawicieli władz samorządowych różnych szczebli, przedstawicieli ZG PTTK, prezesów Oddziałów PTTK ,różnych osób współpracujących z nami, a także co szczególnie ważne, członków naszego Oddziału, którzy wspólnie z Zarządem pracują na sukcesy i realizują wytyczone cele programowe. Oddział na koniec roku 2017 liczył 324 osoby skupionych w 15 kołach i klubach PTTK.

Najważniejszym wydarzeniem w 2017 r. był jubileusz 20 – lecia działalności i odznaczenie Oddziału Złotą Honorową Odznaką PTTK „Za zasługi w upowszechnianiu krajoznawstwa i turystyki”. Dużą uwagę przywiązujemy do działań w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej , którzy stanowią 56% grupę naszych członków. Są oni głównymi uczestnikami rajdów pieszych, wielu wycieczek krajoznawczych, biorą udział w ogólnopolskich konkursach i zdobywają odznaki turystyczne. W dziewięciu rajdach pieszych ub. roku uczestniczyło łącznie 1049 młodych turystów. Sukcesy to: II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Poznajemy Ojcowiznę” w kategorii prac multimedialnych, V miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Królowa Wisła”, II miejsce w Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży Wiejskiej w klasyfikacji generalnej i II miejsce w Ogólnopolskich Spotkaniach z Poezją Marii Konopnickiej. Przeprowadziliśmy też kolejny 21 Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie”. Dużą popularnością cieszyły się w 2017 r. imprezy kajakowe. Nasi członkowie mieli okazję uczestniczyć w ośmiu spływach kajakowych, co stanowi swoisty rekord na przestrzeni 20 lat. Pływaliśmy po Pilicy, Luciąży i Czarnej Malenieckiej. Statystycznie biorąc mieliśmy udział 175 turystów kajakarzy, z których kilku przepłynęło 123 km szlaków wodnych. Oddział był reprezentowany na Ogólnopolskim Zlocie Oddziałów i Kół Zakładowych w Kielcach , Walnym Zjeździe PTTK w Warszawie , regionalnych obchodach Światowego Dnia Turystyki w Piotrkowie Trybunalskim oraz Międzynarodowych Targach Turystycznych w Łodzi. Podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych w Nadarzynie, Oddział wyróżniono tytułem „Organizator godny polecenia”.

Koncert:

 Łódzkiego teatru piosenki

 

W czasie wakacji 36 osób wzięło udział w wycieczce „ Szwajcaria i Północne Włochy”. Wraz z Urzędem Gminy w Aleksandrowie ,przeprowadziliśmy konferencję popularno – naukową z ciekawymi wystąpieniami pracowników naukowych i regionalistów. W roku 2017 turyści zaczęli zdobywać odznaki regionalne „Turystyczo- Krajoznawczą Odznakę gminy Aleksandrów” i „Odznakę Krajoznawczą Powiatu Opoczyńskiego”. Ukazały się również kanony krajoznawcze, ułatwiające zwiedzanie miejsc wskazanych w regulaminach odznak. Jesienią Oddział zorganizował szkolenie specjalistyczne kadr PTTK w Przedborzu, dla kandydatów z województwa łódzkiego i chętnych z Polski. Pozyskaliśmy nowych przodowników turystyki pieszej, kolarskiej, instruktorów ochrony przyrody, a dwie osoby ukończyły szkolenie w zakresie fotografii krajoznawczej. Szczególnie cenimy pracę społeczną nauczycieli – opiekunów szkolnych klubów PTTK i staramy się ich wyróżniać, tak jak i innych naszych działaczy. Kol. Barbara Dukat działająca aktywnie przez wiele lat w szkolnym ruchu turystyczno- krajoznawczym, została wyróżniona na spotkaniu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie, w dniu 24 października 2017r. tytułem i medalem „Nauczyciel kraju Ojczystego”. Kol. Alinie Banaszczyk i Alicji Grabskiej na wniosek Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie, przyznano Medale Komisji Edukacji Narodowej, które zostaną im wręczone 13 stycznia br. podczas „Podsumowania roku turystycznego”. Będzie też okazja do wyróżnienia Krzysztofa Smaka , Brązową Odznaką Honorową PTTK. Młodsi wiekiem i stażem członkowie, otrzymają dyplomy PTTK i dyplomy Oddziału. W roku 2017 organizowaliśmy wyjazdy do Łódzkiego Teatru Piosenki w Łodzi, wycieczki „Szlakiem zabytków techniki województwa śląskiego”, „Śląsk Opolski” i poznawaliśmy atrakcje turystyczne powiatu opoczyńskiego i gminy Aleksandrów. W czerwcu odbyło się trzydniowe spotkania z Klubem Słowackich Turystów „ Manin”, z którym współpracujemy szesnaście lat.

Zabawa taneczna

galeria cz. I tutaj

galeria cz. II tutaj

galeria cz. III tutaj

foto: Janusz Aleksandrowicz

 

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

 

Info

 

Kalendarz imprez na 2018 rok

kalendarz tutaj

 

 

Info

 

XXI Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego 27. stycznia 2018r

Uczcili 155- rocznicę Powstania Styczniowego

Po raz dwudziesty pierwszy członkowie i sympatycy Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie, powędrowali „Szlakiem Powstania Styczniowego”. Rajd pieszy o w/w nazwie odbył się w sobotę 27 stycznia 2018 r. na pięciokilometrowej trasie z Rożenka do Aleksandrowa. Zdecydowana większość turystów to dzieci i młodzież z nauczycielami ze szkół z Białaczowa, Petrykóz , Przedborza ,Radomska, Aleksandrowa i Żarnowa. Byli też turyści indywidualni min. z Piotrkowa Trybunalskiego. Miejscem zbiórki był Rożenek, gdzie przy pomniku Powstańców 1863-64, uczestnicy najpierw wysłuchali pogadanki historycznej o przyczynach, przebiegu i skutkach Powstania Styczniowego , a następnie delegacje gminy Aleksandrów i O/PTTK w Żarnowie, złożyły wiązanki kwiatów. Minutą ciszy uczczono bezimiennych bohaterów powstania. Kawalkada ok. 150 turystów pieszych z sekretarzem Gminy Aleksandrów Pawłem Mamrotem i prezesem Zarządu O/PTTK w Żarnowie Włodzimierzem Szafińskim na czele, ruszyła w stronę Aleksandrowa. Koniec pochodu ubezpieczali strażacy z miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Metą rajdu była Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Aleksandrowie, gdzie czekał na piechurów poczęstunek turystyczny.

Uczniowie tej szkoły pod kierunkiem nauczycieli, przygotowali ciekawą dekorację i patriotyczny program artystyczny, po którym sekretarz gminy Paweł Mamrot historyk z wykształcenia, przedstawił prezentację multimedialną nt. Powstania Styczniowego. Przypomniał w niej także o XX Jubileuszowym Rajdzie w 2017 r. oraz o sesji popularno – naukowej w Skotnikach w 2013 r. z okazji 150 – rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Warto podkreślić, że przez 21 lat trwa współpraca O/PTTK w Żarnowie z Gminą Aleksandrów i wszystkie rajdy „Szlakiem Powstania Styczniowego” odbyły się na trasach tej gminy. Na zakończenie tegorocznej imprezy, każdy uczestnik otrzymał tematyczną mapę woj. łódzkiego a drużyny dyplom uczestnictwa. Już na starcie wręczono wszystkim znaczek rajdowy a na mecie był do dyspozycji pamiątkowy stempel . Słowa podziękowania należą się Urzędowi Gminy i Szkole Podstawowej w Aleksandrowie, za współdziałanie z O/PTTK w Żarnowie w przygotowaniu tej udanej ze wszech miar patriotycznej a zarazem turystyczno – krajoznawczej imprezy. Mamy nadzieję, że udało się nam przybliżyć wydarzenia z tamtych lat , które miały wielki wpływ na budzenie się świadomości narodowej Polaków i w efekcie doprowadziły do odzyskania niepodległości w 1918 roku.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

„Podróży do Betlejem”

W dniu 15 grudnia br. szkolne koło PTTK przy Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie wraz z Prezesem PTTK O/Żarnów Włodzimierzem Szafińskim wraz z Małżonką  udali się w „Podróży do Betlejem”, która okazała się wspaniałą lekcją historii i religii. Było to półtoragodzinne widowisko, na które składały się sceny towarzyszące narodzinom Jezusa Chrystusa. Rozgrywało się ono w pięknej, zimowej scenerii ośrodka Fundacji Proem w Zakościelu, w sali widowiskowej, w lesie, nad brzegiem rzeki, w malowniczej, stuletniej willi. Od samego początku wszyscy byli częścią przedstawienia. Wchodząc do Betlejem nic już nie wyglądało tak samo, każdy został przeniesieni w czasie 2 tysiące lat wstecz. Wędrując po Betlejem doświadczało się wszystkimi zmysłami klimat i kulturę ówczesnych czasów, w którą wprowadzili widzów żołnierze rzymscy, którzy byli przewodnikami do końca drogi prowadzącej przez Judeę. Wszyscy stali się świadkami ciekawych wydarzeń z codziennego życia postaci biblijnych Maryi, Józefa, Trzech Mędrców, Heroda, którzy towarzyszyli w niezwykłej podróży do poznania prawdy o narodzeniu Mesjasza.

Największe wrażenie zrobiło na nas miasteczko żydowskie, które witało gwarem, zapachem i smakiem potraw. Nie zabrakło w nim żywych zwierząt i poczęstunku dla strudzonych wędrowców. Stajenka to ostatnia scena, w której z bliska można było przyjrzeć się nowo narodzonemu Jezusowi i posłuchać przesłania jakie niesie ze sobą ta historia: „Święta Bożego Narodzenia to nie tylko syto zastawiony stół i prezenty, ale to chwila, kiedy tak jak klęczący przed żłóbkiem rzymski żołnierz, należy oddać cześć Chrystusowi”. To niezwykłe interaktywne widowisko i koncert kolęd o nowoczesnym brzmieniu, każdy będzie długo pamiętał. Organizatorem wyjazdu był p. Janusz Aleksandrowicz.

galeria tutaj

foto Janusz Aleksandrowicz

 

 

Info

 

 

Zapraszamy do Rumunii

Od wielu lat Oddział PTTK w Żarnowie, dla swych członków i sympatyków organizuje oprócz imprez krajowych także wycieczki zagraniczne. Nasze grupy turystów zwiedziły już Albanię, Andorę, Austrię, Bośnię i Hercegowinę, Belgię, Bułgarię, Czarnogórę, Czechy, Chorwację, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Liechtenstein, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Macedonię, Niemcy, Norwegię, Portugalię, Rumunię, San Marino, Serbię, Słowację, Słowenię, Szwajcarię, Szwecję, Wielką Brytanię, Węgry, Włochy i Ukrainę. W niektórych krajach byliśmy wielokrotnie. W wakacje 2018 r. chcemy po raz kolejny odwiedzić Rumunię w dniach od 26 czerwca do 2 lipca następnego roku. Niedawno, bo w br. mieliśmy okazję zobaczyć źródła Dunaju, jednej z największych rzek Europy.

W Rumunii zobaczymy ujście rzeki uchodzącej trzema ramionami do Morza Czarnego i odbędziemy rejs po delcie Dunaju. Celami wycieczki będą również malowane cerkwie, wesoły cmentarz, wybrzeże morza, stolica kraju Bukareszt i Karpaty. W naszym wspólnym wędrowaniu odwiedzimy tradycyjne regiony kraju : Maramuresz, Bukowinę, Mołdawię, Dobrudżę, Muntanię i w drodze powrotnej przejedziemy przez Transylwanię. Rumunia jest jednym z nielicznych krajów Europy, gdzie wciąż żywy jest folklor . Spotkanie z tradycyjną muzyką odbędzie się w ramach planowanego „ wieczoru rumuńskiego”. Będziemy mieli też okazję podziwiać walory krajobrazowe, ciekawe zabytki architektury, folklor i piękną przyrodę. Wypróbowanym partnerem przy organizacji naszych wycieczek zagranicznych, jest od kilkunastu lat Biuro Podróży PTTK w Rzeszowie, które zapewnia min. dobrych przewodników, transport i proponuje ciekawe trasy do zwiedzania. Program przygotowany przez Rzeszów podajemy w załączeniu. Cena dla członka PTTK wynosi 1620 zł., dla sympatyka 1670 zł. Oprócz wymienionych kwot w złotówkach trzeba mieć ze sobą ok. 95 euro. Wpłaty na imprezę przyjmujemy od października 2017 r. do 25 maja 2018r. – najmniejsza kwota to 300 zł. Kolejność wpłat decyduje o miejscu w autokarze. Prosimy o rytmiczne wpłaty na konto bankowe O/PTTK w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej O/ Żarnów nr 29 8973 0003 0080 0801 4456 0001 z dopiskiem „ Rumunia”. Zapraszamy do udziału w wycieczce mając nadzieję, że spełni ona oczekiwania Państwa. Jednocześnie informujemy , że przyjmujemy wpłaty do wyczerpania limitu miejsc w autokarze.

harmonogram tutaj

 

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

 

Info

 

Zakończenie sezonu kajakowego w żarnowskim PTTK

„Jesień na Pilicy” to impreza kajakowa zorganizowana w dniu 8 października br. przez Oddział PTTK w Żarnowie , która zamyka sezon 2017 r. Trasa spływu zaczęła się w miejscowości Trzy Morgi a kończyła w Sulejowie po przepłynięciu 18 kilometrów. Padające ostatnio ulewne deszcze spowodowały znaczne zwiększenie stanu wody na Pilicy, ale to nie przeszkadzało w żadnym stopniu płynącym kajakarzom.

Ze zgłoszonych wcześniej 23 chętnych, na starcie pojawiło się 18 osób a wśród nich oprócz turystów z Żarnowa i powiatu opoczyńskiego znaleźli się także przedstawiciele Sieradza i Piotrkowa Trybunalskiego. Spotkanie pozwoliło również na wręczenie dwóch legitymacji członkowskich PTTK nowo zapisanym : Piotrowi Lesiakowi i Radosławowi Jurczykowi. Tuż po spływie akces do PTTK zgłosili następni turyści. Spływ „ Jesień na Pilicy” był ósmą z kolei imprezą kajakową w 2017 r. w której uczestniczyli członkowie i sympatycy PTTK w Żarnowie.

Nasi kajakarze mogli poznać trasy wodne trzech rzek : Pilicy i jej dopływów Luciąży oraz Czarnej Malenieckiej. W ciągu bieżącego roku niektórzy przepłynęli 123 km. Kilka osób zdobyło Turystyczne Odznaki Kajakowe, a do najwytrwalszych kajakarzy w tym roku należą: Hubert Szulc, Iwona Grzybek, Monika i Janusz Aleksandrowicz, Piotr Lesiak, Cezariusz Szulc, Sławomir Klauz, Stanisław Gwiazda, Tadeusz Osiński, Ewa Wicherek i niżej podpisany.

Włodzimierz Szafiński

galeria tutaj

foto: Janusz Aleksandrowicz

 

 

 

 

Info

 

Tym razem popłynęli Czarną Maleniecką

Niedawno, bo 3 września br. O/PTTK w Żarnowie zorganizował spływ rzeką Luciążą, najdłuższym lewobrzeżnym dopływem Pilicy, natomiast w środę 20 września zorganizowaliśmy imprezę kajakową Czarną Maleniecką Rzeka jest najdłuższym prawobrzeżnym dopływem Pilicy, jej długość wynosi 85 km. Zapoznanie z rzeką pozwala uświadomić sobie ,jak wyglądały historyczne związki człowieka z wodą. Rzeka nawadnia liczne stawy rybne i zbiorniki zaporowe, w jej dolinie leżą dawne zakłady Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego. Energia rzeki wykorzystywana była do poruszania maszyn np. w Sielpi, Niekłaniu czy Maleńcu. Jej wody obracały też koła licznych młynów wodnych. W pogodne lato spływ niektórymi odcinkami rzeki, jest trudny ze względu na duże płycizny.

W wyniku obfitych opadów stan wody znacznie się podniósł. Kajaki zwodowane zostały w pobliżu mostu drogowego we wsi Borowiec, skąd uczestnicy spływu pomimo padającego deszczu mieli do pokonania 18 km trasy wodnej do Sulejowa. Większa część szlaku prowadziła po Czarnej, z Borowca przez Dąbrowę i Ostrów, następnie odcinkiem Pilicy przez Kurnędz do Sulejowa.

Spływ był trudny nie tylko z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, ale również poprzez liczne przeszkody w postaci zwalonych w rzece drzew, kamieni, jak i napotkanych dwóch małych elektrowni wodnych. Wymagało to wzmożonej uwagi i przenoszenia kajaków w trzech miejscac. Wśród dziesięciu kajakarzy, którzy zdecydowali się na przepłynięcie szlaku znalazł się Hubert Szulc mający za sobą wcześniej „zaliczoną„ trasę z Siedlowa do ujścia Czarnej, wpływającej do Pilicy w pobliżu wsi Ostrów. Doświadczenia z tamtego spływu pomogły bezpiecznie pokonać trasę, chociaż i tak nie obyło się bez wywrotek.

Na szczęście nikomu nic się nie stało. Po zdaniu kajaków w Sulejowie dwie osoby otrzymały wcześniej zdobyte Turystyczne Odznaki Kajakowe .Wręczono je Ewie Wicherek z O/PTTK w Sieradzu i Hubertowi Szulcowi z O/PTTK w Żarnowie. Czarna Maleniecka jest uroczą rzeką, jednak jej piękno przybladło nieco przy pochmurnym niebie. Z pewnością naszym kajakarzom uda się przepłynąć w następnym roku innym odcinkiem rzeki, co przy lepszej pogodzie niewątpliwie wpłynie również na bardziej pozytywne wrażenia estetyczne.

Włodzimierz Szafiński
 

Foto: Janusz Aleksandrowicz

galeria tutaj

 

 

 

 

Info

 

Spływ kajakowy Luciążą.

Od czerwca do września 2017 r. w działalności Oddziału PTTK w Żarnowie dominuje turystyka kajakowa. W tym okresie odbyło się 5 spływów rzeką Pilicą, a w niedzielę 3 września br. zorganizowaliśmy spływ kajakowy Luciążą na trasie Kłudzice – Przygłów – Murowaniec.

Ze zgłoszonych 22 osób na starcie przy moście w Kłudzicach stawiło się 16 kajakarzy , gotowych pomimo niekorzystnych prognoz pogodowych, przepłynąć tą urokliwą rzeką. Przed wejściem do kajaków uczestnicy imprezy wysłuchali instruktażu o pływaniu rzeką, w której leżą powalone drzewa, czyhają podwodne przeszkody w postaci kamieni czy pni. Naszym przewodnikiem po Luciąży był instruktor turystyki i rekreacji Polskiego Związku Kajakowego Marcin Suszka.

Luciąża jest rzeką bardzo malowniczą , meandrującą wśród łąk i lasów, a pod koniec płynącą między gęstymi trzcinami , na trasie spotkać można przełomy z wysokimi piaszczystymi brzegami. W przeszłości nad brzegami zlokalizowane były liczne młyny i tartaki wodne wykorzystujące wartki nurt rzeki. Dla naszych kajakarzy spływ był kolejnym sprawdzianem umiejętności, bo Luciąża jest rzeką piękną ale wymagającą . Obyło się bez wywrotek i innych trudnych sytuacji na wodzie, co świadczy już o pewnym doświadczeniu kajakarzy. Dziesięciokilometrowy dystans przepłynęliśmy w 2 godziny i 13 minut kończąc trasę przy ujściu Luciąży do Pilicy przy Zalewie Sulejowskim . Warto podkreślić, że w trakcie spływu pogoda okazała się bardzo łaskawa, nie spadła kropla deszczu. Deszcz towarzyszył w drodze powrotnej do Sulejowa, gdzie na parkingu stały nasze samochody. Wśród osób płynących z nami Luciążą znaleźli się też trzej reprezentanci Oddziału PTTK w Sieradzu, chętnie biorących udział w naszych imprezach kajakowych.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe plakietki, a Sławomir Klauz i Hubert Szulc z O/PTTK w Żarnowie odebrali zdobyte wcześniej Turystyczne Odznaki Kajakowe.

galeria 1 tutaj (foto: Janusz Aleksandrowicz)

galeria 2 tutaj (foto "KajMar" Marcin Suszka)


Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Jeszcze raz kajakiem po Pilicy

Oddział PTTK w Żarnowie zorganizował w piątek 25 sierpnia br. kolejny spływ kajakowy rzeką Pilicy. Tym razem 10 km trasa wiodła z Białej przez Ostrów, Kurnędz do Sulejowa . Piękna słoneczna pogoda towarzyszyła kajakarzom , którzy płynąc mijali po drodze wędkarzy i letników odpoczywających przy brzegach rzeki. Po zdaniu kajaków , uczestnicy przeszli na teren wypożyczalni sprzętu pływającego, gdzie nastąpiło podsumowanie imprezy i wręczenie wcześniej zdobytych „popularnych” Turystycznych Odznak Kajakowych PTTK. Warunkiem ich przyznania jest przepłynięcie kajakiem 100 km trasami wodnymi.

Odznakami wyróżniono Monikę i Janusza Aleksandrowiczów, Iwonę Grzybek i Stanisława Gwiazdę, wręczającymi byli prezes ZO PTTK w Żarnowie w towarzystwie instruktorów turystyki i rekreacji Polskiego Związku Kajakowego Jolanty i Marcina Suszków. Uczestnicy spływu mieli okazję wysłuchać pogadanki o kajakarstwie nizinnym i górskim , imprezach kajakowych w regionie i Polsce oraz o zasadach zdobywania odznak turystyki kajakowej.

Podczas spotkania powstał pomysł zrealizowania następnej imprezy , tym razem spływu kajakowego Luciążą. Rzeka jest największym dopływem Pilicy, płynie ze Wzgórz Radomszczańskich przez Równinę Piotrkowską i uchodzi do Zalewu Sulejowskiego. Naszym zamiarem jest przepłynięcie 10 km trasy w dniu 3 września z Kłudzic do Murowańca. Impreza będzie symbolicznym zakończeniem sezonu kajakowego w 2017 r. w Oddziale PTTK w Żarnowie.

galeria tutaj (foto: Janusz Aleksandrowicz)

 Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

Kajakiem przez Zbiornik Sulejowski

Wśród członków i sympatyków Oddziału PTTK w Żarnowie, oprócz turystyki pieszej dużą popularnością cieszy się turystyka kajakowa. Od 2010 r. organizujemy spływy rzeką Pilicą, a kilkanaście osób przepłynęło już 100 i więcej kilometrów szlakami wodnymi. W bieżącym roku zorganizowaliśmy w czerwcu Spływ Polsko – Słowacki na trasie Krzętów – Przedbórz , w połowie lipca wzięliśmy udział w spływie przygotowanym przez Urząd Gminy w Aleksandrowie z Łęgu Ręczyńskiego do Ostrowa, a następnie w ostatnią sobotę lipca płynęliśmy z Domaniewic do Tomczyc w ramach IX Żarnowskiego Spływu Rzeką Pilicą . Czwartą imprezą wodną w tym roku był spływ z Sulejowa przez Zalew Sulejowski do Bełchatowskiej Wioski Żeglarskiej w Zarzęcinie ( 12km). Pomimo niezbyt optymistycznych prognoz pogody, w sobotę 19 sierpnia zgłosiło się na miejscu wodowania kajaków w Sulejowie 29 osób, nie tylko członków z O/PTTK w Żarnowie, ale także turystów z Łodzi, Bydgoszczy ,Sieradza i Piotrkowa Trybunalskiego.

Komandorem na tej imprezie był doświadczony kajakarz, przodownik turystyki kajakowej PTTK i instruktor Polskiego Związku Kajakowego Marcin Suszka. Po krótkim instruktażu popłynęliśmy w stronę Zalewu Sulejowskiego .Tu odczuć można było różnicę między pływaniem rzeką i zalewem , boczna fala zmuszała do większej uwagi przy sterowaniu kajakiem. Pojawiły się na wodzie stada kaczek , jak również łabędzie . Po pewnym czasie po naszej lewej stronie zobaczyliśmy przystanie jachtowe, pola namiotowe i kempingi oraz inne zabudowania Barkowic Mokrych. Na zbiorniku widać było pływające jachty, łodzie, a przy brzegach wędkarzy i letników. Po blisko dwóch i pół godziny wiosłowania wylądowaliśmy w Zarzęcinie, gdzie w tawernie „Korsarz” można było odpocząć po trudach zmagania z wodą ,coś zjeść i wypić uzupełniając zasoby energii. Przy okazji obserwowaliśmy rozpoczęte regaty na zalewie. Na szczęście dla nas, zapowiadany w sobotę deszcz zaczął padać dopiero po zakończonym spływie i towarzyszył nam w drodze do domu. Kolejny spływ kajakowy zorganizowany przez O/PTTK w Żarnowie przysporzył jego uczestnikom dalszych doświadczeń w turystyce wodnej, umocnił więzi koleżeńskie, a także dał 12 punktów do turystycznej odznaki kajakowej. Pierwsza część trasy przez Zbiornik Sulejowski została pokonana, a w przyszłym roku planujemy pokonanie szlaku wodnego z Zarzęcina do Smardzewic , gdzie znajduje się zapora zbiornika.

galeria 1  tutaj (foto: Janusz Aleksandrowicz)

galeria 2 tutaj (foto: "KajMar" Marcin Suszka)
 


Włodzimierz Szafiński
 

 

Info

 

Wycieczka krajoznawcza
„Śląsk Opolski”
 

Poznawali Śląsk Opolski

W ramach działalności programowej Oddział PTTK w Żarnowie zorganizował wycieczkę krajoznawczą „ Śląsk Opolski” , której głównym celem było poznanie trzech miast : Brzegu, Opola i Namysłowa. W imprezie odbytej w sobotę i niedzielę 12 i 13 sierpnia br. wzięło udział 43 członków i sympatyków żarnowskiego PTTK. Brzeg, leżący nad Odrą należy niewątpliwie do najciekawszych miast Opolszczyzny i znany jest przede wszystkim z zamku, w którym obecnie znajduje się Muzeum Piastów Śląskich. Jego wieża bramna to jedno z najwybitniejszych dzieł polskiego renesansu , a zamek zyskał przydomek „Śląskiego Wawelu”. Elementami wieży są: herb króla Zygmunta Augusta, galeria 24 płaskorzeźb popiersi władców polskich i książąt śląskich oraz naturalnej wielkości figury księcia Jerzego II Wilhelma i jego żony Barbary. Wraz z miejscowym przewodnikiem turystycznym zwiedziliśmy najpierw zamek , a później barokowy kościół Świętego Krzyża i ratusz miejski. Renesansowy ratusz jest ozdobą rynku , jego wnętrze kryje dwie reprezentacyjne sale : Małą Stropową i Dużą Stropową obie z XVIII w. W Sali Rajców zachowały się oryginalne szafy ozdobione barokowymi malowidłami , na suficie przedstawione są cechy ludzkiego charakteru. Następnym zwiedzanym miastem było Opole – stolica województwa. Dzieje Opolszczyzny poznaliśmy w Muzeum Śląska Opolskiego , szczególnie oglądając dwie wystawy stałe pt. „Pradzieje Opolszczyzny” i „Opole- gród ,miasto, stolica regionu”. Odwiedziliśmy także , będącą częścią muzeum „Kamienicę Mieszczańską„. Po wyjściu z muzeum rozpoczęło się zwiedzanie miasta w towarzystwie przewodniczki z miejscowego PTTK. Kościół na Górce, wzgórze św. Wojciecha, otoczenie Uniwersytetu Opolskiego, a później kościół św. Trójcy przy zakonie franciszkanów z mauzoleum Piastów Opolskich to kolejne poznawane obiekty. W rynku dominuje budynek ratusza z 1936 r. wzorowanego na florenckim Pallazzo Vecchio , który wybudowany został w miejsce dawnego z XIV w. , wokół rynku znajdujemy późnogotyckie i renesansowe kamienice mieszczańskie. Najwyższą świątynią Opola jest katedra Świętego Krzyża w pobliżu rynku , w której zobaczyć można płytę nagrobną ostatniego Piasta opolskiego Jana Dobrego. Na uwagę zasługują także brązowe drzwi do katedry z rzeźbami ważnych postaci z historii Opola. Nad kanałem Młynówka rozciąga się malownicza „Opolska Wenecja”, stąd widać również Wieżę Piastowską będącą pozostałością po rozebranym przez Niemców zamku. Wieża stanowi tło dla amfiteatru , w którym odbywały się Festiwale Polskiej Piosenki. Warto podkreślić , że w tym roku Opole obchodzi 800 lat od nadania praw miejskich.

Pierwszy, bogaty w treści krajoznawcze dzień wycieczki zakończył się noclegiem w dwóch hotelach „ Polonia „ i „ Zorza” w Namysłowie. Hotele położone są obok siebie w pobliżu zachowanej czternastowiecznej Bramy Krakowskiej stanowiącej element murów obronnych. Szczegółowe zwiedzanie miasta zostawiliśmy na niedzielę , ale niektórzy turyści odbyli wieczorny spacer do centrum jeszcze w sobotę. Położony nad Widawą Namysłów uzyskał prawa miejskie w 1249 r. i poszczycić się może licznymi zabytkami świadczącymi o swej bogatej historii. Osobliwością zachowanych we fragmentach murów miejskich są specjalne przepusty dla rzeki opływającej od północy Namysłów. Miasto zwiedzaliśmy z panią archeolog z Namysłowskiego Ośrodka Kultury , która zapoznała nas zarówno z ciekawą przeszłością i dniem dzisiejszym jak również z zabytkami Namysłowa. Dominującą budowlą w rynku jest gotycki ratusz , obok niego fontanna, wokół rynku liczne zabytkowe domy z XVI- XIX w. Obok rynku wznosi się kościół św. Piotra i Pawła . Jest to trójnawowa świątynia z imponującymi oknami barokowym wystrojem . Jest też w Namysłowie Muzeum Techniki Młynarskiej , a przy ul. Chrobrego kościół i klasztor franciszkanów powstały w średniowieczu i zamek zajęty dziś przez browar, jeden z najstarszych w Europie. Zwiedzanie Namysłowa zakończyliśmy w Izbie Regionalnej z ciekawą wystawą archeologiczną . Oddział PTTK przygotował dla uczestników wycieczki pamiątkową plakietkę oraz długopis z nadrukiem przypominającym , że impreza odbyła się w jubileuszowym 20 roku od powstania Towarzystwa w Żarnowie.

galeria dzień 1 tutaj (foto Janusz Aleksandrowicz)

galeria dzień 2 tutaj (foto Janusz Aleksandrowicz)

Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

Info

 

IX Żarnowski Spływ Kajakowy

 

Piękna słoneczna pogoda towarzyszyła w sobotę 29 lipca br. uczestnikom spływu kajakowego rzeką Pilicą, zorganizowanego przez Oddział PTTK w Żarnowie. Wśród 42 turystów- kajakarzy największą grupę stanowili mieszkańcy Opoczna, ale były też osoby z Łodzi, Sieradza, Końskich i oczywiście z Żarnowa. Tegoroczna 20 kilometrowa trasa wiodła z Domaniewic przez Nowe Miasto nad Pilicą, Gostomię do Tomczyc.

Po wylądowaniu w Tomczycach uczestnicy spotkali się na polu biwakowym, gdzie mogli odpocząć po trudach wiosłowania, spożyć kiełbasę z rożna, wypić kawę czy herbatę oraz porozmawiać o wrażeniach z imprezy na wodzie.

Zgodnie z regulaminem odbył się tutaj test wiedzy o Pilicy, w którym najlepszy wynik 23pkt. na 25 możliwych uzyskał Cezariusz Szulc ( I miejsce), II miejsce przypadło Krzysztofowi Górze, III i IV miejsca zdobyli Anna Lesiak i Arkadiusz Pacek. W/w otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez organizatora. Żarnowski spływ kajakowy rzeką Pilicą odbył się po raz dziewiąty, z czego osiem odcinków przebiegało po woj. łódzkim , obecny po woj. mazowieckim.

Następny etap w 2018 r. planowany jest na trasie z Tomczyc do Białobrzegów płynąc w stronę Wisły do której dopłyniemy w 2020 r. Tak jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku Oddział PTTK w Żarnowie wykonał pamiątkowe plakietki dla uczestników spływu.

Galeria 1 tutaj (foto: Janusz Aleksandrowicz)

Galeria 2 tutaj (foto: Barbara Kalinowska)

 

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Gmina Aleksandrów wita

Foto: Janusz Aleksandrowicz

galeria tutaj

 

 

 

 

 

Wycieczka

 

„Śląskie zabytki techniki”

Wycieczka krajoznawcza o w/w nazwie została zorganizowana przez Oddział PTTK w Żarnowie w niedzielę 21. maja br. z udziałem 24 osób. Był to kolejny wyjazd z Żarnowa na Górny Śląsk, gdzie wytyczono „Szlak zabytków techniki województwa śląskiego” dający możliwość poznania industrialnej historii regionu. W skład szlaku wchodzą różne obiekty m.in. muzea, skanseny, zakłady pracy, osiedla robotnicze itp. Tym razem celem były trzy miejscowości: Rudy, Czerwionka – Leszczyny oraz Rybnik.

W Rudach w pow. raciborskim zwiedziliśmy skansen kolejki wąskotorowej, korzystając również z przejazdu turystycznego kolejką na trasie Rudy- Paproć – Rudy. Przy okazji odwiedziliśmy park krajobrazowy „Cysterskie kompozycje Rud Wielkich” i pocysterski zespół klasztorno – pałacowy. Czerwionka – Leszczyny to ok. 30 tys. miasto w pow. rybnickim, w którym można zobaczyć osiedle patronackie kopalni Dębieńsko – największy zachowany obszar „ familoków” na Śląsku. Osiedle zbudowano wg. koncepcji miasta – ogrodu , zapewniając ludziom przyjeżdżającym do pracy w kopalni dobre warunki życia. Budynki miały nowoczesną jak na owe czasy infrastrukturę: piece kaflowe, wodociąg, prąd elektryczny i kanalizację. Prawie 50% terenu stanowiły ogródki, ulice były obsadzone drzewami. Każdy z budynków osiedla był inny, stosowano różne detale architektoniczne.

Zwiedzanie zaczęliśmy od odwiedzin Centrum Informacji Turystycznej, gdzie odtworzono tradycyjną izbę górnika, który mieszkał w familoku na przełomie XIX i XX w. Przedmioty tam zgromadzone to pamiątki po rodzinach zamieszkujących osiedle patronackie kopalni „ Dębieńsko”. Spacer po osiedlu odbyliśmy z miejscowym przewodnikiem, który od czasu do czasu mówił gwarą śląską. Centrum Informacji Turystycznej obdarowało nas zestawami materiałów promocyjnych. Warto podkreślić, że familoki w Czerwionce – Leszczynach od niedawna wpisano na listę zabytków techniki województwa śląskiego.

Rybnik to miasto na prawach powiatu, liczące 145 tys. mieszkańców. Miasto przemysłowe, akademickie ale z zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym z rynkiem i ratuszem. Jest tu sporo zabytków architektury, m.in. kościół św. Antoniego z najwyższymi na Śląsku wieżami, pałac właścicieli ziemi rybnickiej, neogotycki zespół szpitalny im. dr Rogera itp. Zwiedzaliśmy miasto z przewodnikiem z O/PTTK poczynając od zabytkowej kopalni węgla kamiennego „ Ignacy” w Niewiadomiu, na obrzeżach miasta. Obecnie utworzono tu Industrialne Centrum Kultury. Rybnik jest miastem bardzo rozległym, o czym przekonaliśmy się jadąc wiele kilometrów do centrum. Po zwiedzeniu Rybnika czekała nas blisko 4 godzinna podróż powrotna do Żarnowa przez Siewierz Zawiercie , Szczekociny i Włoszczową. Imprezę można zaliczyć do udanych ze względu na ciekawy program, pogodę i miłą atmosferę wśród wycieczkowiczów. Jesienią szykujemy następny wyjazd z tego cyklu, której celem będą: Muzeum Śląskie w Katowicach, kopalnia ćwiczebna Muzeum „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej oraz Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach.

Foto: Janusz Aleksandrowicz

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

 

Wycieczka

 

„Zdobywamy odznakę krajoznawczą powiatu opoczyńskiego”

Już za nami

„Zdobywamy odznakę krajoznawczą powiatu opoczyńskiego” to nazwa wycieczki, zorganizowanej przez nasz Oddział , która odbyła się 2 maja br. Program zakładał zwiedzanie miast należących do powiatu opoczyńskiego oraz dwóch gmin Drzewica i Białaczów. Zgodnie z regulaminem na brązową OKPO potrzebne było udokumentowane „ zaliczenie „ jednego miasta i dwóch gmin, tak więc drugie miasto będzie przeniesione na srebrny stopień odznaki. Już o godz. 8.30 rano byliśmy umówieni z Adamem Grabowskim -dyrektorem Muzeum Regionalnego w Opocznie, który oprowadził nas po wystawach , a następnie po obiektach krajoznawczych miasta. Podczas zwiedzania muzeum, uzyskaliśmy wiele wiadomości z dziejów Opoczna i powiatu opoczyńskiego a następnie przeszliśmy na Plac Tadeusza Kościuszki, oglądając również Dom Esterki. Więcej czasu poświęciliśmy na kościół św. Bartłomieja , po którym oprowadzał jeden z miejscowych księży. Ostatnim elementem wędrówki po Opocznie był pałacyk Dziewulskiego i Lange obecnie Urząd Miasta.


Kolejnym celem wyprawy była Drzewica, w której czekali na nas pracownicy Wydziału Promocji, pomagając przy poznawaniu miasta i jego turystycznych atrakcji. Zaczęliśmy od przejazdu wzdłuż rynku (Plac Wolności) udając się do zabytkowego XIV w. kościoła św. Łukasza. Tutaj rolę przewodnika przejął ksiądz wikary, który również oprowadzał po cmentarzu rzymsko- katolickim w Drzewicy. Wyjątkowym w krajobrazie obiektem jest zamek gotycko- renesansowy będący obecnie w prywatnych rękach. Zamek położony nad rzeką Drzewiczką , jest widoczny z daleka i wzbudza duże zainteresowanie przejeżdżających i zwiedzających go turystów. Dla miłośników sportów wodnych niezwykle ciekawym obiektem, jest tor kajakarstwa górskiego w pobliżu wejścia do zakładów „ Gerlach”. To właśnie tutaj trenowali i trenują mistrzowie tej dyscypliny sportu, stąd pochodzi wielu polskich olimpijczyków. Powodem do dumy drzewiczan może być nowoczesne Regionalne Centrum Kultury po którym oprowadzał nas dyrektor Krzysztof Kowalski. Na koniec pobytu w Drzewicy otrzymaliśmy materiały promocyjne będące dla uczestników źródłem informacji i pamiątką z wycieczki. Rolę przewodnika po gminie Drzewica przejął Witold Chotecki – działacz społeczny i regionalista. Zgodnie z regulaminem odwiedziliśmy 5 obiektów, w tym 2 upamiętniające wydarzenia historyczne tzn. mogiłę powstańców 1863 r. w Dąbrówce Kolonii oraz obelisk poświęcony poległym w walkach września 1939 r. żołnierzom polskim w lesie Parchowiec k. Zakościela. Odwiedziliśmy też gospodarstwo agroturystyczne w Radzicach Małych, małą elektrownię wodną w Giełzowie oraz Jezioro Drzewickie.

Drugą gminę ( Białaczów) zaczęliśmy zwiedzać od Petrykóz , gdzie oglądaliśmy zabytkowy kościół św. Doroty. Trzy elementy wycieczki to obiekty w Białaczowie : ratusz, pałac Małachowskich i rezerwat leśny. Piątym obiektem w w/w gminie był pomnik partyzancki w Kowalowie. W rolę przewodnika po Białaczowie wcieliła się Krystyna Nojek , a kilka słów o pomniku w Kowalowie przekazała Małgorzata Podlewska . Zakończenie i podsumowanie imprezy odbyło się w Domu Kultury w Żarnowie , gdzie nastąpiła również weryfikacja książeczek OKPO , w wyniku której 27 osób zdobyło brązową odznakę. Uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć przygotowaną do odsłonięcia tablicę poświęconą Szymonowi Kazimierzowi Szydłowskiemu, ostatniemu kasztelanowi żarnowskiemu. Był on jednym z sygnatariuszy konstytucji 3- Maja z 1791r .Krótką pogadankę historyczną przedstawił wójt gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki. Wycieczka po powiecie opoczyńskim dała jej uczestnikom szansę poznania fragmentu naszej „małej Ojczyzny.”

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

 

20 LAT PTTK ŻARNÓW

 

W szybkim skrócie podsumowanie
działalności naszego oddziału PTTK

Zapraszamy do oglądania.

 

Konkurs

 

Udział członków PTTK w Żarnowie w konkursach z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.

Kilkanaście osób reprezentowało Oddział PTTK w Żarnowie na IV Powiatowych Obchodach Międzynarodowego Dnia Zabytków, które odbyły się 21 kwietnia br. w Miejskim Domu Kultury w Opocznie. Po otwarciu uroczystości przez dyrektorkę Wydziału Oświaty i Funduszy Unijnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – Małgorzatę Grzesińską wystąpił Przemysław Ciszewski prezentując swój wiersz „Dwór w Skórkowicach” napisany na konkurs jednego wiersza. Zgodnie z programem Jolanta Welt – Jędrzejewska z Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział w Łodzi przedstawiła prelekcję na temat „Ocena wartości zabytku historycznego układu przestrzennego oraz krajobrazu kulturowego śródmieścia Opoczna„. Ważnym elementem uroczystości było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom kilku konkursów zorganizowanych z okazji MDOZ. Z kronikarskiego obowiązku można stwierdzić, że w każdym z nich brali udział członkowie O/PTTK w Żarnowie zdobywając zarazem szereg nagród.

W konkursie filmowym pt. „Moc historii powiatu opoczyńskiego zapisana w zabytkach „II miejsce zajął Janusz Aleksandrowicz – przewodniczący Oddziałowej Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK w Żarnowie. Duża grupa dzieci i młodzieży z Żarnowa wyróżniona została w konkursie plastycznym pt. „ Pamiątki dziedzictwa”, a wśród nich trzy członkinie: Aleksandra Opatowicz, Aleksandra Pękala i Natalia Gawryś. Opiekunką była nauczycielka Zespołu Szkół Samorządowych w Żarnowie Barbara Kalinowska. W konkursie na najciekawszą trasę rowerową w pow. opoczyńskim III miejsce przypadło Miłoszowi Polakowi, również III miejsce w konkursie fotograficznym zajęła Monika Aleksandrowicz.

O konkursie jednego wiersza pt. „ Przeszłość ukryta w słowie” pisałem wyżej , a w nim III miejsce zdobył Przemysław Ciszewski – członek Koła Terenowego PTTK w Żarnowie. Z całą pewnością można uznać, że udział naszych członków w w/w konkursach był udany. Galerię zdjęć z imprezy przygotowała Barbara Kalinowska.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

 

Info

 

Trzecie miejsce !!!

w

plebiscycie: 

Człowiek Roku 2016 Powiatu Opoczyńskiego

DLA

Prezesa oddziału PTTK w Żarnowie

Włodzimierza Szafińskiego

 

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński, prezes Oddziału PTTK w Żarnowie
Organizator rajdów pieszych, spływów kajakowych po Pilicy, wycieczek krajoznawczych krajowych i zagranicznych, konferencji popularno- naukowych, przeglądów poezji itp.

Laureat nagrody powiatu opoczyńskiego w dziedzinie kultury w 2014 roku. Odznaczony za działalność społeczną w turystyce m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem i tytułem " Nauczyciel kraju Ojczystego", Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową " Zasłużony dla kultury polskiej", Odznaką Honorową "Za zasługi dla turystyki" i wieloma wyróżnieniami PTTK i innych stowarzyszeń.

Wyniki tutaj

 

 

 

 

Teatr

 

Czeska Piosenka

Członkowie i sympatycy żarnowskiego oddziału PTTK 26. lutego br. wzięli udział w spektaklu muzycznym pt. "Czeski staw", przygotowanym przez Łódzki Teatr Piosenki w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznym w Łodzi. Była to "muzyczna opowieść o życiu Czechów", dająca możliwość wysłuchania znanych i popularnych piosenek z repertuaru Heleny Vondraczkowej, Karela Gotta,Heleny Mlynkovej,ale również arii do księżyca z czeskiej opery Dworzaka "Rusałka". Piękna muzyka i śpiew, stroje artystów i wystrój sceny pozwoliły naszej 51-osobowej grupie na wiele artystycznych wzruszeń, a po spektaklu mieliśmy możliwość wykonania wspólnej fotografii z artystami. Łódzki Teatr Piosenki ze swym liderem Michałem Maj - Wieczorkiem stworzył cykl "Muzyczne podróże", w ramach, których "wieczór czeski" jest czwartym z kolei po wieczorze włoskim, amerykańskim i francuskim.

Ważnym elementem każdego z nich jest również przedstawienie danego kraju: jego historii, kultury, obyczajów i życia codziennego mieszkańców. Jest to zawsze połączenie spektaklu muzycznego z elementami wiedzy krajoznawczej. Z okazji kolejnego spotkania prezes Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie w imieniu swych członków i sympatyków wręczył puchar dla Łódzkiego Teatru Piosenki za wspaniałe spektakle, które były naszym udziałem. Teraz czekamy na przygotowywany na czerwiec "wieczór hiszpański", który z pewnością będzie następną piękną muzyczną opowieścią.

 

Fot.: Janusz Aleksandrowicz

Galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

20 LAT

 

20 Lat minęło...

WIERSZ NA DWUDZIESTOLECIE

ŻARNOWSKIEGO ODDZIAŁU PTTK

 Witam Panie, witam Panów,
PTTK-u wiernych fanów.
Dziś okazja, jakich mało,
Więc nas sporo się zebrało,
Bo dwadzieścia latek właśnie,
Oddziałowi temu trzaśnie.
To historia dosyć długa.
Powiem, czyja to zasługa;
Jest w Żarnowie takich dwoje,
Co otwarli w świat podwoje.
Pracując zaś wciąż uparcie,
Tej idei dali wsparcie.
Aż zebrali rzeszę liczną,
Pracą swoją tytaniczną.
Wiersz, tych państwa głosi czyny,
Włodzimierza i Grażyny.
Żarnów, słynął z żaren młyńskich,
Dzisiaj, z dzieła zaś Szafińskich.
Więc o aplauz dla nich wnoszę
I o jeden gest Was proszę:
Tym, co poprą moje zdania,
Tekst ten dam do podpisania.

Przemysław Ciszewski - 07.01.2016 r.

Broszurka: Podsumowanie 2016 roku tutaj

Fot: Janusz Aleksandrowicz

galeria tutaj

galeria BAL tutaj

 

 

Info

 

Z pamiętników PTTK O/w Żarnowie

galeria tutaj

Pozdrawiam

Janusz Aleksandrowicz

 

 

 

 

Zapraszamy

PARTNERSKIE ODDZIAŁY
REKLAMA
REKLAMA

SERWIS KOMPUTEROWY

 

PRZEGRYWANIE KASET VHS NA DVD

REKLAMAA

PZU Pomoc w Podróży

 

Dla członków PTTK wyjątkowa promocja !!!

REKLAMA

Zostań Technikiem Mechanikiem

więcej informacji tutaj

REKLAMA
REKLAMA

Agnieszka Górka

INFO


stat4u
szablony stron