MAIN MENU
INFO

Jesteśmy już na facebooku :-) 

PTTK ŻARNÓW

 

PTTK ŻARNÓW

 

Spacer dookoła Afryki


Afryka to nie tylko kontynent na mapie świata, ale również wieś w gminie Żarnów. W niedzielę 23 stycznia br. odbyła się wycieczka piesza pod nazwą „II Spacer dookoła Afryki”, w której wzięło udział 31 turystów. Pierwsza tego rodzaju impreza miała miejsce w 2021r. w dniu 6 stycznia. Pomysłodawcą i prowadzącym na trasie był Cezariusz Szulc , członek Oddziału PTTK w Żarnowie.

Oprócz 16 turystów pieszych z żarnowskiego PTTK, uczestnikami byli także członkowie opoczyńskiego Klubu Morsów. Trasa o długości 14 km wiodła z Siedlowa w stronę Afryki, przez Ruszenice, Klew Kolonię, Ławki i Młynek do Siedlowa. Po przejściu 11 km była możliwość odpoczynku przy ognisku turystycznym i pieczeniu kiełbasek, a amatorzy morsowania mieli do dyspozycji wody

Czarnej Malenieckiej. Niedzielna impreza zorganizowana z ramienia Komisji Turystyki Pieszej PTTK Żarnów, stanowiła zarazem otwarcie tegorocznego sezonu turystycznego w żarnowskim Oddziale. W roku jubileuszowym 25- lecia, od stycznia do grudnia 2022 ogłoszona została też druga edycja konkursu „Liderzy turystyki pieszej”.
 

galeria tutaj

 

Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Jubileusz 25 – lecia Oddziału PTTK w Żarnowie


W dniu 15 stycznia 2022 r. w Domu Kultury w Żarnowie, miejscowy Oddział PTTK obchodził swoje 25 –lecie. Członków i sympatyków Oddziału ucieszył fakt, że na to ważne dla nas wydarzenie, przybyli przedstawiciele najwyższych władz Towarzystwa min. prezes Zarządu Głównego PTTK – Jerzy Kapłon, sekretarz generalny ZG – Adam Jędras oraz przewodniczący Komisji Środowiskowej ZG PTTK – Ryszard Kunce. Wojewódzkie struktury Towarzystwa reprezentował przewodniczący Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego a zarazem prezes Oddziału PTTK w Skierniewicach – Tomasz Chadamik. Na uroczystości przybyli także prezesi zaprzyjaźnionych Oddziałów z Końskich, Łowicza , Łodzi oraz delegacja z Sieradza. Od wielu lat towarzyszą nam również wójtowie gmin Aleksandrów i Żarnów – Paweł Mamrot i Krzysztof Nawrocki oraz z-ca dyrektora Zespołu Łódzkich Parków Krajobrazowych – Piotr Wypych.

Wszyscy trzej w/w mają duże zasługi w społecznej pracy turystyczno – krajoznawczej , min. w współorganizacji szeregu konferencji popularno – naukowych, szkoleń kadry programowej PTTK, wprowadzaniu do życia odznak regionalnych itp. Warto w tym miejscu nadmienić, że Paweł Mamrot z ramienia O/PTTK w Żarnowie, jest członkiem Komisji Środowiskowej ZG PTTK w Warszawie. Największą grupą osób, uczestników jubileuszu 25- lecia, byli na sali członkowie Oddziału PTTK Żarnów, a wśród nich członkowie – założyciele Oddziału. Po wprowadzeniu sztandaru i powitaniu gości przez prezesa i wójta gminy , nastąpiło podsumowanie ogłoszonego pod koniec 2020 r. konkursu „Liderzy turystyki pieszej w O/PTTK Żarnów”. Pucharami i dyplomami zostali wyróżnieni zdobywcy 10 kolejnych miejsc w rankingu, prowadzonym od stycznia do końca grudnia 2021 r. I miejsce zajęła Magdalena Szołowska , II miejsce Urszula Jędrasik , III miejsce Joanna Świątek. Dalsze miejsca w kolejności: Blanka Jakubowska, Czesław Szwedkowicz, Cezary Król, Monika i Janusz Aleksandrowiczowie, Katarzyna Szołowska i Barbara Kalinowska. Były też dyplomy -wyróżnienia dla grupy najmłodszych turystów pieszych, do których należą: Jadzia i Marysia Jakubowskie, Kinga i Olga Kaczmarek oraz Julia Szołowska. Dla przykładu Jadzia Jakubowska, mająca 6 lat uczestniczyła w 12 oddziałowych imprezach pieszych a jej siostra w 11.Przygotowane zostały także puchary i dyplomy dla Cezarego Króla i Cezariusza Szulca za zorganizowanie kilku oddziałowych imprez turystyki pieszej. Wyróżnienia dla piechurów wręczali prezes Włodzimierz Szafiński i przewodniczący Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej Leszek Kurp.

Działalność Oddziału PTTK w Żarnowie , od początku jego powstania tj. od 8 stycznia 1997 do chwili obecnej, to temat wystąpienia Włodzimierza Szafińskiego. Wzorem lat ubiegłych ilustracją działań żarnowskiego Oddziału, była prezentacja multimedialna przygotowana przez Tatianę Kosylak. Ukazała ona dokonania z 2021 roku z elementami wydarzeń z życia Oddziału w ciągu minionych 25 lat. Z okazji jubileuszu miejscowy regionalista i poeta Przemysław Ciszewski, napisał wiersz pt. „Drzwi na świat”, który odczytała jego żona Barbara. Ważnym elementem uroczystości jubileuszowych było wręczenie działaczom PTTK odznaczeń i wyróżnień. Odznaki honorowe Ministerstwa Sportu i Turystyki „Za zasługi dla turystyki” otrzymali Paweł Mamrot i Krzysztof Nawrocki a wręczyli je prezes i sekretarz generalny ZG PTTK . Później nastąpiła dekoracja odznakami organizacyjnymi Towarzystwa. Srebrną Honorową Odznakę PTTK odznaczono Tadeusza Osińskiego, Brązowe Honorowe Odznaki PTTK otrzymali: Ewelina Stasiak, Janusz Aleksandrowicz i Czesław Szwedkowicz, a Dyplomy PTTK „Za upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa” przyznano : Marii Gołygowskiej, Ewie Wicherek, Zbigniewowi Chmurze i Andrzejowi Ślufarskiemu. Za wieloletnią pomoc i współpracę prezes ZO PTTK w Żarnowie, podziękował Krzysztofowi Nawrockiemu, Pawłowi Mamrotowi i Piotrowi Wypychowi wręczając okolicznościowe puchary z dedykacją. Za 25 –letnią przynależność do Towarzystwa przyznawana jest odznaka „25 lat w PTTK”, którą otrzymali: Zdzisława Kowalska, Jadwiga Kozak, Maria Morawska, Grażyna Smak, Krystyna Nojek, Zofia i Stanisław Otwinowscy, Czesława i Stefan Świderscy, Gustaw Nowak i Waldemar Pasula. Wręczającymi byli: prezes Włodzimierz Szafiński i wiceprezes Tatiana Kosylak. Następnym punktem uroczystości były wystąpienia zaproszonych gości. Pierwszy zabrał głos prezes Towarzystwa, który w imieniu ZG PTTK złożył serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 25- lecia Oddziału w Żarnowie , dziękując za wszystkie dokonania organizacyjne i programowe znaczące dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa. Jak stwierdził działalność ta dobrze zapisała się w dziejach turystycznego poznawania regionu, pokazywania uroków polskich miast i miasteczek, niezwykłych zabytków i krajobrazów, bogactwa przyrody, uczenia piękna i rozumienia ziemi ojczystej. Jerzy Kapłon życzył członkom Oddziału wielu lat dalszej, bogatej w sukcesy działalności, służącej rozwijaniu i upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa, podejmowaniu nowych wyzwań, radości i zadowolenia z efektów społecznej aktywności. Wraz z sekretarzem generalnym ZG PTTK, przekazał Oddziałowi w Żarnowie, w dowód uznania medal „PTTK w 100 rocznicę odzyskania niepodległości”. Zaś Dyplom Komisji Środowiskowej ZG PTTK w Warszawie „ Za wieloletnią wzorową działalność turystyczno – krajoznawczą” wręczył Oddziałowi przewodniczący Ryszard Kunce. Wiele serdecznych życzeń i dowodów sympatii przekazali Oddziałowi wraz z listami gratulacyjnymi, okolicznościowymi grawertonami, pucharem i różnymi upominkami , przedstawiciele Oddziałów PTTK: w Końskich, Skierniewicach, Łodzi – Polesie, Sieradza i Łowicza. Wójtowie gmin Żarnów i Aleksandrów z okazji jubileuszu, wręczyli prezesowi Oddziału listy gratulacyjne a dyrektor Piotr Wypych przekazał kilka albumów ze Spalskiego i Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Po wyprowadzeniu sztandaru Oddziału, na salę wniesiono tort z okolicznościową dekoracją. Po degustacji tortu uczestnicy zostali zaproszeni też na turystyczny posiłek. Pamiątką z jubileuszu 25 – lecia pozostanie z pewnością broszura „Podsumowanie roku turystycznego 2021 w O/PTTK Żarnów” oraz szereg gadżetów, które otrzymali uczestnicy spotkania. Przygotowana została również wystawa zdjęć ilustrująca różnorodne działania Oddziału w 25 – leciu swego istnienia. Wykonane wspólne zdjęcie uczestników spotkania, przywoła być może po latach wspomnienie tego wyjątkowego jubileuszu. Nad sprawnym przebiegiem uroczystości, czuwała prowadząca imprezę Maria Grzybowska, członek ZO PTTK w Żarnowie. Drugą częścią żarnowskiego jubileuszu 25 – lecia był „Bal PTTK” z udziałem 42 osób. Warto podkreślić, że warunkiem udziału w uroczystościach, był certyfikat szczepień lub negatywny wynik testu covidowego, który posiadali wszyscy uczestnicy naszej imprezy.

galeria 1 (Jubileusz 25 – lecia) tutaj

galeria 2 (Bal karnawałowy) tutaj

foto: Janusz Aleksandrowicz


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Podsumowanie roku 2021

Broszura tutaj

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Rajd z Morsowaniem

Zapraszamy na II Spacer z KTP PTTK Żarnów dookoła Afryki z podziwianiem lokalnej
"Kilimandżaro" (Diablej Góry)Startujemy 23.01.2022 z Siedlowa gm. Żarnów o godz. 9.00. Zbiórka o godz. 8.45 przy byłym sklepie GS (miejsce odpoczynku na Piekielnym Szlaku). Do przejścia nie całe 14 km. Na 11km ognisko i możliwość morsowania. Zapraszam serdecznie wszystkich chętnych wspólnych wędrówek i dobrej zabawy. Spacer odbędzie się bez względu na liczbę chętnych i pogodę. Ze względu na panujące obostrzenia covidowe prosimy o zachowanie dystansu między uczestnikami. Kiełbaska na ognisko we własnym zakresie.


Szczegółowe informacje mogą ukazywać się do dnia wymarszu.
Proszę o deklarowanie się w sprawie uczestnictwa.

Organizator: KTP PTTK Żarnów - Cezariusz Szulc
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Liderzy 2022

W 2022 r. Oddział PTTK w Żarnowie obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Turystyka piesza stanowiła przez wiele lat (i dalej jest) podstawową dyscyplinę aktywności członków Oddziału.

regulamin tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

PTTK ŻARNÓW

 

Liderzy turystyki pieszej w O/PTTK Żarnów


Ostatnią imprezą turystyki pieszej w 2021 r. było „I Zimowe wejście na Fajną Rybę, bez tlenu” w dniu 11 grudnia br. Tym samym można było zakończyć ranking piechurów w konkursie „Liderzy turystyki pieszej w O/PTTK Żarnów”. Nasi turyści mogli w tym roku uczestniczyć w 37 imprezach pieszych, w tym w 22 organizowanych przez żarnowski Oddział PTTK. Zgodnie z regulaminem każdy udział w naszym rajdzie lub wycieczce pieszej premiowany był 5 pkt. a udział w imprezie obcej to 3pkt. Dodatkowo punktowane były min. zdobyte odznaki turystyki pieszej i regionalne, udział w ogólnopolskim zlocie przodowników turystyki pieszej, zdane egzaminy na uprawnienia PTP. Po zliczeniu punktów ustalona została kolejność w konkursu i wyłoniono 10 „ liderów” w 2021 r. Są to następujący członkowie O/PTTK Żarnów:

I miejsce – Magdalena Szołowska – 154 pkt.

II miejsce – Urszula Jędrasik – 136 pkt.

III miejsce – Joanna Świątek – 117 pkt.

IV miejsce – Blanka Jakubowska – 116 pkt.

V miejsce – Czesław Szwedkowicz – 98 pkt.

VI miejsce – Cezary Król – 97 pkt.

VII miejsce – Monika Aleksandrowicz – 80 pkt.

VIII miejsce – Janusz Aleksandrowicz – 77 pkt.

IX miejsce – Katarzyna Szołowska – 75 pkt.

X miejsce –Barbara Kalinowska – 73 pkt.


Puchary i dyplomy za zajęte lokaty w konkursie zostaną wręczone na „Podsumowaniu roku turystycznego 2021 w O/PTTK Żarnów” w dniu 15 stycznia 2022 r. Wydarzenie odbędzie się w Domu Kultury w Żarnowie. W roku 2022 planujemy następną edycję konkursu
.

podgląd dyplomów tutaj
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

I Zimowe wejście na Fajną Rybę, bez tlenu.

11.12.2021r grupa KTP PTTK Żarnów wraz z grupą Morsy Opoczno zdobyli szczyt „Fajnej Ryby – 347m n.p.m.” - najwyższe naturalne wzniesienie w woj. Łódzkim. Było to „I Zimowe podejście południową granią, bez tlenu”. Organizator: Cezary Król Przewodnik Trybunalski.

galeria tutaj

 

 

 

 

20 LAT

 

20 Lat minęło...

WIERSZ NA DWUDZIESTOLECIE

ŻARNOWSKIEGO ODDZIAŁU PTTK

 Witam Panie, witam Panów,
PTTK-u wiernych fanów.
Dziś okazja, jakich mało,
Więc nas sporo się zebrało,
Bo dwadzieścia latek właśnie,
Oddziałowi temu trzaśnie.
To historia dosyć długa.
Powiem, czyja to zasługa;
Jest w Żarnowie takich dwoje,
Co otwarli w świat podwoje.
Pracując zaś wciąż uparcie,
Tej idei dali wsparcie.
Aż zebrali rzeszę liczną,
Pracą swoją tytaniczną.
Wiersz, tych państwa głosi czyny,
Włodzimierza i Grażyny.
Żarnów, słynął z żaren młyńskich,
Dzisiaj, z dzieła zaś Szafińskich.
Więc o aplauz dla nich wnoszę
I o jeden gest Was proszę:
Tym, co poprą moje zdania,
Tekst ten dam do podpisania.

Przemysław Ciszewski - 07.01.2016 r.

Broszurka: Podsumowanie 2016 roku tutaj

Fot: Janusz Aleksandrowicz

galeria tutaj

galeria BAL tutaj

 

 

Info

 

Z pamiętników PTTK O/w Żarnowie

galeria tutaj

Pozdrawiam

Janusz Aleksandrowicz

 

 

 

 

Zapraszamy

PARTNERSKIE ODDZIAŁY
REKLAMA

SERWIS KOMPUTEROWY

 

PRZEGRYWANIE KASET VHS NA DVD

REKLAMAA

PZU Pomoc w Podróży

 

Dla członków PTTK wyjątkowa promocja !!!

REKLAMA
REKLAMA

Morsy Opoczno

INFO


stat4u
szablony stron