MAIN MENU
INFO

Jesteśmy już na facebooku :-) 

PTTK ŻARNÓW

 

PTTK ŻARNÓW

 

program tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Wycieczka do Bułgarii i Turcji


Oddział PTTK w Żarnowie, przy współpracy z bezpośrednim organizatorem imprezy Biurem Podróży PTTK w Rzeszowie, zapraszają na wycieczkę autokarową w dniach 18 -26 maja 2023 r. „Kierunek Orient”. Mamy jeszcze kilkanaście wolnych miejsc, które czekają na chętnych turystów i krajoznawców pragnących poznać atrakcje Bułgarii i jedno z najciekawszych miast , leżących w Turcji na pograniczu Europy i Azji – Istambułu. Wybór terminu imprezy nie jest przypadkowy, chcemy uniknąć bardzo wysokich temperatur oraz tłoku w tych atrakcyjnych dla turystów miejscach. Na koszt imprezy wpływają takie czynniki jak: wzrost cen usług turystycznych we wszystkich krajach , bardzo wysoka inflacja w Turcji oraz dodatkowe noclegi tranzytowe i wyżywienie w hotelach w Serbii w trakcie podróży do i z Bułgarii zapewniające odpoczynek uczestnikom. Koszt imprezy zależny jest również od ilości zgłoszonych osób wyjeżdżających z Żarnowa ( większość wycieczek zagranicznych i krajowych organizowanych przez Rzeszów, rozpoczyna się w tym mieście a ta impreza nie wymaga własnego dojazdu do Rzeszowa ). Przy ilości co najmniej 30 osób wyjeżdżających z Żarnowa koszt wynosi 3190 zł ( dla członka PTTK 3140 zł ), przy 40 osobach „startujących” z Żarnowa ok. 3090 zł minus 50 zł dla członka PTTK, jeżeli zgromadzimy 45 osób koszt spada do ok. 3000 zł. W każdym przypadku wymagane są dodatkowe środki w Euro, o czym poinformowano szczegółowo w regulaminie. Wpłaty realizowane będą od stycznia do 18 kwietnia 2023 r., pierwsza zaliczka w wysokości 1000 zł lub więcej do końca stycznia, następne w 2 lub 3 ratach na konto PTTK Rzeszów , po podpisaniu przez Oddział w Żarnowie umowy z Rzeszowem. Prosimy o zapoznanie się z poniżej zawartym programem. Ewentualne zgłoszenia do końca stycznia lub do wyczerpania limitu miejsc. Telefon kontaktowy : 602- 537 – 092 , można również zgłaszać się pocztą mailową : pttkzarnow@wp.pl

Regulamin poniżej


 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

PTTK ŻARNÓW

 

Podsumowanie roku turystycznego 2022 w Oddziale PTTK Żarnów


W sobotę 14 stycznia 2023 r. w Domu Kultury w Żarnowie, spotkali się turyści i krajoznawcy z żarnowskiego PTTK, aby podsumować działalność w 2022 roku. Wśród 56 uczestników spotkania znaleźli się również goście z Warszawy :Elżbieta Gomulska – przewodnicząca Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK, Andrzej Gordon – dziekan Kręgu Seniorów PTTK , ze Skierniewic – Tomasz Chadamik członek ZG PTTK w Warszawie a zarazem przewodniczący Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego, z Łodzi – trzyosobowa delegacja Oddziału PTTK im. Jana Czeraszkiewicza z prezesem Ryszardem Mamenasem na czele, z Końskich – Wojciech Pasek, prezes Oddziału i Ada Dębowska- członek ZO, z Opoczna - Halina Kaftan prezes Oddziału, a z Aleksandrowa Paweł Mamrot – wójt gminy. Konferansjerkę prowadziły Danuta Głowa i Grażyna Szafińska. Po otwarciu uroczystości przez prezesa ZO PTTK w Żarnowie , Włodzimierza Szafińskiego i wójta gminy Żarnów , Krzysztofa Nawrockiego, wprowadzono sztandar Oddziału. Sprawozdanie z działalności w 2022 r. przedstawił prezes miejscowego PTTK a następnie wiceprezes Tatiana Kosylak ubarwiła je prezentacją multimedialną. W prezentacji przedstawiono główne działania członków żarnowskiego PTTK, którzy brali udział min. w kilku przedsięwzięciach ogólnopolskich.

Były to: XIV Ogólnopolski Wiosenny Spływ Kajakowy „Powitanie bobrów”, 65 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej w Gnieźnie, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Rodzinne wędrowanie”, Zlot laureatów Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego ”Poznajemy Ojcowiznę” w Kozienicach, 57 Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej w Bukowcu, wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie oraz udział w XX Walnym Zjeździe PTTK w Warszawie. Ważnym wydarzeniem dla członków był VII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Oddziału w Żarnowie dnia 14 maja ub. roku. Porównując stan organizacyjny Oddziału na dzień 31 grudnia 2021 i na31 grudnia 2022 roku zauważyć można znaczny wzrost ilości członków i kół PTTK. Na koniec roku 2021 mieliśmy 226 członków i 4 koła, obecnie mamy 363 członków i 9 kół. Nastąpił wzrost o 137 osób i 5 kół. Około 60% ogółu naszych członków stanowią dzieci i młodzież szkolna. Głównymi działaniami w sferze turystyki kwalifikowanej są imprezy turystyki pieszej i kajakowej. W 2022 r. odnotowaliśmy 25 rajdów i wycieczek pieszych, w tym min. powtórne przejście w 12 etapach całego „Piekielnego Szlaku”, liczącego 258 km . Statystycznie biorąc w rajdach i wycieczkach pieszych wzięło udział 1011 osób, w tym 582 to dzieci i młodzież szkolna. W 14 spływach kajakowych uczestniczyło 280 turystów, którzy przepłynęli ogółem 375 km szlakami wodnymi Pilicy, Wieprza, Drwęcy, Małej Panwi, Wdy, Prosny i Wkry. Najbardziej aktywni turyści mają okazję wziąć udział w dwóch konkursach : „Liderzy turystyki pieszej w O/PTTK Żarnów” oraz w konkursie na „Najlepszego kajakarza roku”. Przez cały 2022 rok prowadzone były rankingi osób, które uczestniczyły w w/w konkursach. Dziesięciu turystom pieszym wręczone zostały puchary i dyplomy 14 stycznia br. Byli to w kolejności zajętych miejsc: Cezariusz Szulc, Urszula Jędrasik, Magdalena Szołowska, Czesław Szwedkowicz, Joanna Świątek, Blanka Jakubowska, Ela Białek, Tomasz Szołowski, Ewa Maciołek i Barbara Kalinowska. Turyści kajakowi otrzymali wyróżnienia podczas „Podsumowania sezonu kajakowego” w Tarasie k/Pzedborza po spływie Pilicą w październiku 2022 r. Najlepszymi kajakarzami roku zostali : Zbigniew Chmura i Włodzimierz Szafiński – I miejsce , Krzysztof Cieśliczko – II miejsce oraz Stanisław Gwiazda – III miejsce. W/ w otrzymali puchary, dyplomy i złote medale. Wszyscy od IV do X miejsca otrzymali dyplomy i medale w kolorze srebrnym i brązowym. Większość imprez turystyki pieszej skierowanych jest do dzieci i młodzieży szkolnej ale Oddział przeprowadził także w październiku ub. roku XXVI Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie” . Uczniowie wzięli udział z dobrymi rezultatami w ogólnopolskim konkursie plastycznym i konkursie „Poznajemy Ojcowiznę” . W konkursie plastycznym laureatem I miejsca w Polsce została Jagoda Jóźwik a praca „Sport łączy pokolenia” Karoliny i Kacpra Stasiaków w konkursie „Poznajmy Ojcowiznę” wyróżniona została nagrodą specjalną Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wymienieni z nazwiska uczniowie są członkami koła PTTK przy Szkole Podstawowej w Białaczowie.

 

Systematyczna praca społeczna w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej, możliwa jest dzięki zaangażowaniu opiekunów szkolnych kół PTTK przy SP w Białaczowie, Gomulinie, Żarnowie, Miedznej Drewnianej i Petrykozach. W ostatnim czasie powstały koła w Aleksandrowie, Zespole Szkół Powiatowych w Opocznie i Zespole Szkół Powiatowych w Żarnowie. Łącznie do Oddziału w Żarnowie należy 8 szkolnych kół PTTK , w których skupionych jest 216 młodych turystów. W 2022 roku zorganizowaliśmy jedną wycieczkę zagraniczną pt. „Bałkańska przygoda” do Macedonii Północnej i Albanii ( 11 -19 czerwca) z udziałem 46 naszych turystów. Siedem wycieczek krajowych to 5 wyjazdów do Teatru Wielkiego w Łodzi i 2 wycieczki krajoznawcze „Szlakiem zamków, dworów i pałaców w województwie łódzkim”. Po raz kolejny w wakacje 2022 wraz z gminą Aleksandrów zorganizowaliśmy konferencję popularno – naukową ,tym razem pod nazwą „Ludzie Środkowego Nadpilicza na przestrzeni wieków”. Wracając do przebiegu „Podsumowania roku turystycznego 2022” jednym z punktów było wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla działaczy Oddziału. Brązowe Honorowe Odznaki PTTK otrzymali: Barbara Ciszewska, Barbara Kalinowska i Marcin Polak, brązowe odznaki „Zasłużony w pracy z młodzieżą PTTK” przypadły: Monice Aleksandrowicz, Magdalenie Król, Bożenie Kołtunowskiej , Ewie Maciołek i Przemysławowi Ciszewskiemu. Dyplom PTTK otrzymał Dawid Sobczak. Dyplomami Oddziału PTTK w Żarnowie, wyróżniono następujące osoby: Ewa Borończyk, Tomasz Chadamik, Danuta Głowa, Ewa Maciołek, Cezary Król, Krzysztof Nawrocki, Paweł Mamrot, Wojciech Pasek, Grażyna Noori, , Anna Stańczyk i Jacek Wojciechowski. Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień zaprezentowany został wiersz autorstwa Grażyny Szafińskiej pt. „Z dziejów Żarnowa”. Przyszedł czas na wystąpienia gości. Głos zabrali : Wojciech Pasek, Ryszard Mamenas, Tomasz Chadamik, Andrzej Gordon, Elżbieta Gomulska i Paweł Mamrot. Podkreślali oni wyjątkową aktywność naszego Oddziału PTTK a również rodzinną atmosferę panującą wśród członków. Wójt gminy Aleksandrów zaprosił na wspólnie z PTTK organizowane: XXVI Rajd „Szlakiem Powstania Styczniowego” i konferencję z okazji 160 rocznicy Powstania Styczniowego w Skotnikach w dn. 4 lutego br.Na pamiątkę sporządzona została fotografia uczestników spotkania z okazji „Podsumowania roku turystycznego 2022” a po wyprowadzeniu sztandaru poczęstowano uczestników turystyczną grochówką. Po zakończeniu części oficjalnej od godziny 15 do 24 trwał „Bal PTTK” z udziałem 46 uczestników.

 

galeria tutaj

galeria 2 tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Komunikat dla piechurów.


W marcu odbędzie się w Żarnowie egzamin eksternistyczny dla kandydatów na Przodowników Turystyki Pieszej PTTK oraz dla osób, które będą rozszerzać swoje uprawnienia przodownickie. Jest jeszcze czas na uzupełnienie weryfikacji wymaganych odznak turystyki pieszej i przygotowanie się do egzaminu. Zachęcamy do sprawdzenia na stronie ktp PTTK jakie warunki formalne należy spełnić przed egzaminem. Wkrótce dalsze szczegóły dotyczące egzaminu.
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

XXVII Przegląd Poezji „KRAJOBRAZY POLSKIE”


Po latach zagrożenia epidemiologicznego, w których przenieśliśmy termin finału naszego konkursu, teraz wracamy do terminu marcowego. W tym roku finał odbędzie się w dniu 10 marca 2023 r. (piątek). Na wniosek opiekunów dzieci i młodzieży zwiększyliśmy również ilość grup wiekowych z trzech do czterech. Szczegóły w regulaminie.

 

regulamin tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Spacerkiem przez Afrykę

W dniu 06.01.2023, Komisja Turystyki Pieszej, Oddziału PTTK w Żarnowie, była organizatorem trzeciej już wycieczki pieszej w okolicach Afryki w gm. Żarnów. Tym razem była pod nazwą Spacerkiem przez Afrykę. Na starcie stawiły się 23 osoby będące członkami O/PTTK w Żarnowie, Opoczyńskiego Klubu Morsów jak również sympatyków jednych i drugich. Na trasę o długości ponad 12 km wyruszyliśmy z parkingu leśnego przy drodze Żarnów-Skórkowice, przez las w kierunku Myśliborza. a następnie w kierunku Afryki.

W tym roku przeszliśmy przez CENTRUM Afryki, wieś Dąbie i dalej nad rzekę Czarną, gdzie w jej rozwidleniu czekało na nas już duże ognisko. W tym miejscu tradycyjnie morsują chętni a następnie pieczona kiełbaska i gorąca herbatka pozwalają szybko wrócić do normy. Po odpoczynku pozostało nam ok. 4km do mety, gdzie jak się okazało nikomu nie spieszyło się do domu. W świetnych nastrojach wszyscy wyrazili chęć dalszych wędrówek w tak wspaniałej atmosferze i towarzystwie. Niektórzy z uczestników byli pozytywnie zaskoczeni pięknem okolicy i dzikością natury, która jeszcze zachowała się w tym rejonie.

Dowodem na te słowa niech będą zamieszczone zdjęcia.

galeria tutaj

Do zobaczenia za rok.

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Regulamin XXVI rajdu Szlakiem Powstania Styczniowego
4 lutego 2023r. (sobota)

regulamin tutaj
 

 

 

 

 

 

Info

 

Z pamiętników PTTK O/w Żarnowie

galeria tutaj

Pozdrawiam

Janusz Aleksandrowicz

 

 

 

 

Zapraszamy

PARTNERSKIE ODDZIAŁY
REKLAMA

SERWIS KOMPUTEROWY

 

PRZEGRYWANIE KASET VHS NA DVD

REKLAMAA

PZU Pomoc w Podróży

 

Dla członków PTTK wyjątkowa promocja !!!

REKLAMA
REKLAMA

Morsy Opoczno

INFO


stat4u
szablony stron