MAIN MENU
INFO

Jesteśmy już na facebooku :-)

techlogik.otwarte24.pl

Zobacz ofertę.

Rabaty dla członków PTTK 

PTTK ŻARNÓW

 

Info

 

Żarnowianie na Targach Turystycznych w Łodzi

 Kolejne już XXIII Międzynarodowe Targi Łódzkie "Na styku kultur" rozpoczęły się w piątek 17 marca br. w Łodzi.  Miejscem ekspozycji była nowoczesna hala "Expo" przy ulicy Politechniki. Targi są okazją do promocji turystyki, wypoczynku i rekreacji , bezpośrednich spotkań gestorów tej branży z odbiorcami, ukazania różnych atrakcji Polski.

Oddział PTTK w Żarnowie zorganizował dla swych członków i sympatyków wyjazd na tę imprezę, w którym wzięło udział 31osób, w tym gościnnie prezes zaprzyjaźnionego O/PTTK w Końskich Wojciech Pasek. Tym razem uczestnikami byli głównie uczniowie Szkoły Podstawowej i gimnazjum w Żarnowie wraz z nauczycielami. Warto wspomnieć, że drugą grupą związaną z PTTK w Żarnowie byli uczniowie I LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, w którym działa szkolny klub krajoznawczo - turystyczny należący do żarnowskiego oddziału PTTK. Kierownikiem tej grupy była Tatiana Kosylak - wiceprezes Zarządu Oddziału w Żarnowie, nauczycielka geografii w w/w szkole. Regionem partnerskim tegorocznych targów w Łodzi jest Mazowsze, a także obchodzące w tym roku 800- lecie swego istnienia miasto Piotrków Trybunalski. Regiony turystyczne i inne ciekawe dla turysty miejsca w Polsce eksponowały swoje oferty, a najokazalsze stoiska zaprezentowały min. Mazowsze, Śląskie, Łódzkie i Ziemia Lubelska. Ciekawie wyglądało stoisko promujące powiat opoczyński, na którym "królowały" panie z Woli Załężnej w strojach ludowych, oferujące potrawy regionalne i wyroby artystyczne z naszego regionu. Byli też goście z zagranicy min. z Moraw w Republice Czeskiej. Dla dzieci i dorosłych wystawcy organizowali konkursy i inne atrakcje. Jedną z nich był występ zespołu pieśni i tańca "Śląsk" i jak na poprzednich edycjach targów piękne stroje występujących w nim pań. Po czterech godzinach zwiedzania, rozmów z wystawcami i gromadzenia ciekawych wrażeń i gadżetów reklamowych, żarnowska grupa udała się w drogę powrotną wzbogacona o wiedzę krajoznawczą z różnych regionów Polski. Na załączonym zdjęciu widzimy jedno ze stoisk targowych z materiałami sąsiadującego z nami woj. świętokrzyskiego.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

Finał wojewódzki konkursu „Poznajemy Ojcowiznę"

W poniedziałek 20 marca 2017r. odbyło się w Sieradzu podsumowanie wojewódzkie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. Konkurs jest ważnym przedsięwzięciem PTTK i ma już wieloletnią tradycję ,bowiem odbywa się już po raz dwudziesty trzeci. Miło poinformować, że członek naszego Oddziału – Miłosz Polak, uczeń Gimnazjum w Żarnowie zdobył I miejsce w kategorii multimedialnej za pracę pt. „Przedsionek raju – stajnia artystyczna Marcinków”.

Opiekunem pracy Miłosza jest Magdalena Polak pełniąca obecnie w Zarządzie Oddziału PTTK w Żarnowie funkcję sekretarza. Do konkursu przystąpiły także dziewczęta z I LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie , których opiekunem jest Tatiana Kosylak – wiceprezes O/PTTK w Żarnowie. Uzyskały one w swej kategorii wiekowej II miejsce za pracę „ Przeszłość mojej małej Ojczyzny w pamięci potomnych utrwalone „( Julia Ścierska ) oraz III miejsce za pracę zbiorową „ Zwykli ludzie – niezwykłe historie”( Agata Grabska i Klaudia Nowicka). Praca multimedialna Miłosza zgodnie z regulaminem konkursu , zakwalifikowała się do oceny na szczeblu centralnym . Opiekunom prac i ich autorom gratulujemy.

galeria tutaj

fot.: Marcin Polak

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Polskie krajobrazy w poezji

Ważnym wydarzeniem kulturalnym w Żarnowie jest organizowany od 21 lat Przegląd Poezji "Krajobrazy Polskie". Główny organizator to Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie, a współorganizatorami są Gmina Żarnów i miejscowa Gminna Biblioteka Publiczna. Tegoroczna edycja konkursu odbyła się w środę 15 marca br. w Domu Kultury w Żarnowie z udziałem 30 recytatorów z 10 szkół. Byli to uczniowie ze szkół podstawowych w Aleksandrowie, Białaczowie, Klewie, Miedznej Drewnianej, Skroninie, Sokołowie, Żarnowie, gimnazjów z Białaczowa i Żarnowa oraz z Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie.

Prowadzenie konkursu powierzono Barbarze Dukat – członkini Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie, natomiast występy uczniów oceniało jury pod przewodnictwem Bożeny Kołtunowskiej oraz członkowie: Ewa Borończyk, Jadwiga Kozak, Ewa Ślązak i Przemysław Ciszewski. Wykonawcy prezentowali utwory poetów opiewających piękno polskiego krajobrazu. Uczniowie występowali w trzech kategoriach wiekowych: klasy 0- III SP, klasy IV- VI SP oraz gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Największą popularnością cieszyły się wiersze Marii Konopnickiej, Adama Asnyka, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Bolesława Leśmiana i Teofila Lenartowicza. W pierwszej grupie wiekowej najlepszymi okazali się: Zuzanna Strużek i Jan Rudzki ze Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie, III miejsce otrzymała Aleksandra Tomasik ze Szkoły Podstawowej w Klewie. Jury przyznało też dwa wyróżnienia: Mikołajowi Madejowi z Żarnowa i Kornelowi Kołodziejczykowi z Miedznej Drewnianej. Wśród uczniów klas IV - VI zwyciężyła Zuzanna Kołodziejczyk, drugie miejsce uzyskała Amelia Wiaderna - obie ze Szkoły Podstawowej w Żarnowie, trzecie miejsce przypadło Monice Reszelewskiej ze Szkoły Podstawowej w Białaczowie, natomiast wyróżnienia otrzymały Aleksandra Kata z Miedznej Drewnianej i Iga Hejmanowska z Aleksandrowa. Specjalnym wyróżnieniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie uhonorowano Amelię Ogłozę z Żarnowa. W trzeciej grupie wiekowej pierwsze miejsce zajęła Justyna Wiktorowicz z I LO w Opocznie, drugie miejsce Dominika Karpińska, a trzecie Kamil Salamaga - oboje z Gimnazjum w Żarnowie. Wyróżnienie trafiło do Oliwii Nieć z I LO w Opocznie. Sponsorem nagród książkowych dla nagrodzonych i wyróżnionych był Urząd Gminy w Żarnowie, a wójt gminy dr Krzysztof Nawrocki objął imprezę honorowym patronatem. Uczestnicy biorący udział w konkursie jak również ich opiekunowie oraz goście otrzymali pamiątkowe znaczki. Po ogłoszeniu wyników rozdano nagrody i dyplomy najlepszym recytatorom a także szkołom, które przysłały uczniów na przegląd "Krajobrazy Polskie". Słowa podziękowania należą się nauczycielom za przygotowanie i opiekę nad uczniami, którzy poprzez udział w konkursie promują literacki język ojczysty i piękno polskiego krajobrazu.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

Info

 

Konkurs fotograficzny

KFK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej,

Wałbrzyski OŚrodek Kultury,

KFK ZG PTTK,

Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK

zapraszają do udziału

w

V OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE DIAPORAM I FOTOGRAFII CYFROWYCH PTTKKonkurs przeznaczony jest tylko dla członków PTTK
 

pt. "Byłem - Widziałem - Zdobyłem"

Regulamin tutaj

Wsparcie tutaj

 

 

Teatr

 

Czeska Piosenka

Członkowie i sympatycy żarnowskiego oddziału PTTK 26. lutego br. wzięli udział w spektaklu muzycznym pt. "Czeski staw", przygotowanym przez Łódzki Teatr Piosenki w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznym w Łodzi. Była to "muzyczna opowieść o życiu Czechów", dająca możliwość wysłuchania znanych i popularnych piosenek z repertuaru Heleny Vondraczkowej, Karela Gotta,Heleny Mlynkovej,ale również arii do księżyca z czeskiej opery Dworzaka "Rusałka". Piękna muzyka i śpiew, stroje artystów i wystrój sceny pozwoliły naszej 51-osobowej grupie na wiele artystycznych wzruszeń, a po spektaklu mieliśmy możliwość wykonania wspólnej fotografii z artystami. Łódzki Teatr Piosenki ze swym liderem Michałem Maj - Wieczorkiem stworzył cykl "Muzyczne podróże", w ramach, których "wieczór czeski" jest czwartym z kolei po wieczorze włoskim, amerykańskim i francuskim.

Ważnym elementem każdego z nich jest również przedstawienie danego kraju: jego historii, kultury, obyczajów i życia codziennego mieszkańców. Jest to zawsze połączenie spektaklu muzycznego z elementami wiedzy krajoznawczej. Z okazji kolejnego spotkania prezes Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie w imieniu swych członków i sympatyków wręczył puchar dla Łódzkiego Teatru Piosenki za wspaniałe spektakle, które były naszym udziałem. Teraz czekamy na przygotowywany na czerwiec "wieczór hiszpański", który z pewnością będzie następną piękną muzyczną opowieścią.

 

Fot.: Janusz Aleksandrowicz

Galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Głosowanie

 

Trzecie miejsce !!!

w

plebiscycie: 

Człowiek Roku 2016 Powiatu Opoczyńskiego

DLA

Prezesa oddziału PTTK w Żarnowie

Włodzimierza Szafińskiego

Włodzimierz Szafiński, prezes Oddziału PTTK w Żarnowie
Organizator rajdów pieszych, spływów kajakowych po Pilicy, wycieczek krajoznawczych krajowych i zagranicznych, konferencji popularno- naukowych, przeglądów poezji itp.
Laureat nagrody powiatu opoczyńskiego w dziedzinie kultury w 2014 roku. Odznaczony za działalność społeczną w turystyce m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem i tytułem " Nauczyciel kraju Ojczystego", Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową " Zasłużony dla kultury polskiej", Odznaką Honorową "Za zasługi dla turystyki" i wieloma wyróżnieniami PTTK i innych stowarzyszeń.

Wyniki tutaj

 

 

 

Info

 

Turystyczne obrady w Żarnowie

Ważnym wydarzeniem w życiu żarnowskiego PTTK był VI Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Oddziału, który odbył się 25. lutego br. w miejscowym Domu Kultury . Zjazd podsumował dokonania ostatniej kadencji (2013-2016), wytyczył kierunki działania na kadencję 2017-2020 oraz wybrał władze : zarząd , komisję rewizyjną i oddziałowy sąd koleżeński. Zgodnie z ustalonym przez ZG PTTK w Warszawie rozdzielnikiem mandatów, wybieraliśmy także 5 delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego, która ma się odbyć 29. kwietnia 2017r. w Skierniewicach. Wśród gości znaleźli się wicestarosta opoczyński Marcin Baranowski, przewodniczący Rady Gminy w Żarnowie Wojciech Baran, sekretarz gminy Aleksandrów Paweł Mamrot i wójt gminy Żarnów Krzysztof Nawrocki. Wojewódzkie struktury Towarzystwa reprezentowali wiceprezesi Rady Porozumienia Oddziałów PTTK województwa Łódzkiego: Rafał Dąbik i Sławomir Szczesio.

Sprawozdania z działalności O/PTTK w Żarnowie w latach 2013-2016 złożyli kolejno: Włodzimierz Szafiński - prezes ZO, Małgorzata Meusiak- prezes Komisji Rewizyjnej oraz Jadwiga Kozak – prezes Sądu Koleżeńskiego. Pierwsze zawierało analizę stanu organizacyjnego i kadry programowej, zrealizowane imprezy turystyki pieszej i kajakowej, ochronę przyrody i krajoznawstwo, wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy do teatrów łódzkich, działania skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej, sesje popularno-naukowe oraz współpracę z turystami z zagranicy.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej obejmowało dwa aspekty: działalność programową i finansową. Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi. Najkrótsze było sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego w związku z brakiem spraw spornych. Uczestnicy obrad otrzymali broszurę opisującą działalność Oddziału w latach 2013-2016. Uzupełnieniem była przygotowana przez Tatianę Kosylak prezentacja multimedialna. Podczas Zjazdu wręczone zostały wyróżnienia za pracę społeczna w PTTK. Odznakę Honorową Ministerstwa Sportu i Turystyki "Za zasługi dla turystyki" otrzymała Ewa Borończyk, Złotą Honorową Odznakę PTTK wyróżniono Alinę Banaszczyk, a srebrną odznakę " Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży odebrała Elżbieta Zając. Puchar za 20 lat pełnienia funkcji skarbnika oddziału i sumienną pracę społeczną w PTTK otrzymała Zdzisława Kowalska, drugi puchar przypadł Pawłowi Mamrotowi za wieloletnie wspólne wędrowanie szlakami Powstania Styczniowego, organizację sesji popularno- naukowych i życzliwość dla PTTK w Żarnowie. Delegaci zdecydowali w tajnym głosowaniu o składzie władz oddziału na następną czteroletnią kadencję. Prezesem ZO został po raz kolejny Włodzimierz Szafiński, wiceprezesami Maria Morawska i Tatiana Kosylak, sekretarzem Magdalena Polak, skarbnikiem Urszula Jędrasik, członkiem Prezydium Grażyna Szafińska, członkami zarządu: Barbara Dukat, Leszek Kurp, Krystyna Nojek, Małgorzata Podlewska i Jacek Wojciechowski. Prezesem Oddziałowej Komisji Rewizyjnej została Małgorzata Meusiak, a członkami Ewa Borończyk i Teresa Wilk. Sądem Koleżeńskim kierować będzie Jadwiga Kozak, a członkami są Waldemar Pasula i Elżbieta Ciszek. Zjazd ustalił listę delegatów na Regionalną Konferencję w Skierniewicach, są to: Barbara Dukat, Tatiana Kosylak, Grażyna i Włodzimierz Szafińscy i Magdalena Szołowska. Jedną z podjętych uchwał była decyzja o skierowaniu do Walnego Zjazdu PTTK w Warszawie wniosku o nadanie godności Członka Honorowego PTTK Włodzimierzowi Szafińskiemu. Po wyczerpaniu programu i wyprowadzeniu sztandaru, Rafał Kozak - przewodniczący obrad ogłosił zakończenie VI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego O/PTTK w Żarnowie.

Fot.: Janusz Aleksandrowicz

Galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

"Walentynkowa" wędrówka piesza

Od trzech lat turyści związani z PTTK w Żarnowie , zainspirowani "Walentynkami" postanowili uczcić to święto zakochanych przejściem pieszym. Tegorocznym organizatorem grupy i prowadzącym imprezę "walentynkową" był Cezariusz Szulc, któremu towarzyszyło pozostałych 13 osób i pies. Turyści wędrowali w sobotę 18 lutego br. trasą liczącą 12 km z Żarnowa przez Sielec, rezerwat "Jodły Sieleckie", Marcinków, Myślibórz i Pilichowice do Żarnowa.

Na swej drodze przeszli obok "Stajni Artystycznej Marcinków" , nie zapomnieli również o ognisku turystycznym, w którym upiekli kiełbaski. Łyk gorącej herbaty też smakował wyśmienicie. Pewnym utrudnieniem w przejściu trasy był topniejący śnieg. Dzięki kol. Barbarze Kalinowskiej mamy galerię zdjęć dokumentującą wspólną wędrówkę. "Walentynkowe" wędrowanie było trzecią imprezą pieszą w 2017 r., a w marcu czeka nas kolejny rajd pieszy o nazwie "Pierwszy dzień wiosny" organizowany na terenie gminy Wola Krzysztoporska.

Fot: Barbara Kalinowska

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Rajd

regulamin tutaj

 

 

Wycieczka

 

Wycieczka krajoznawcza

 „Szlakiem Zabytków Techniki Województwa Śląskiego”

 7. kwietnia 2017 r. (piątek)

 

regulamin tutaj

 

 

Teatr

 

Kolejne spotkanie żarnowian ze sztuką

Jedną z form aktywności Oddziału PTTK w Żarnowie, oprócz turystyki i krajoznawstwa jest szeroko rozumiana działalność w sterze kultury. W czwartek 12. stycznia br. nasza 29- osobowa grupa miłośników sztuki udała się do Łodzi , aby wziąć udział w spektaklu muzycznym "Przeminęło z Foggiem" prezentowanym w Łódzkim Domu Kultury. O przygotowanym przez Łódzki Teatr Piosenki spektaklu napisał Michał Maj- Wieczorek, jeden z członków zespołu w sposób następujący: "jest to nie tylko muzyczna opowieść o Mieczysławie Foggu, ale przede wszystkim sentymentalna podróż do niezwykle urokliwego świata przedwojennych warszawskich salonów.

Spektakl jest próbą odtworzenia klimatu owych czasów, które w świadomości Polaków są synonimem elegancji, klasy i wdzięku". Większość "dojrzałych" słuchaczy zna piosenki Mieczysława Fogga takie jak np. " Jesienne róże", "Ta ostatnia niedziela", "Pamiętam twoje oczy", "Serce matki". Słuchali je i śpiewali nasi dziadkowie, rodzice a często i średnio zaawansowane w latach pokolenie. Z Łódzkim Teatrem Piosenki spotykamy się od stycznia 2016 r. , gdy zorganizowaliśmy wyjazd na wieczór piosenki amerykańskiej pt. " Pociąg do Hollywood ". Następnym był wieczór piosenki francuskiej , a w listopadzie ub. r. spektakl muzyczny o Hance Ordonównie pt. " Miłość ci nic nie wybaczy". Obecnie kompletujemy " ekipę" na zaplanowany na 26. lutego br. wieczór piosenki czeskiej. Będzie to już 83 wyjazd zorganizowany przez O/PTTK w Żarnowie poczynając od 1997 r. , gdy po raz pierwszy udaliśmy się 40- osobową grupą do Teatru Wielkiego w Łodzi na " Krakowiaków i górali ". Od tego czasu doliczyliśmy się 4434 uczestników naszych wypraw do łódzkich teatrów.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Jubileuszowy Rajd „Szlakiem Powstania Styczniowego”

 To już 20 lat jak turyści z Oddziału PTTK w Żarnowie, wędrują podczas kolejnych edycji rajdu „Szlakiem Powstania Styczniowego” trasami gminy Aleksandrów (pow. piotrkowski). Tegoroczna impreza miała jubileuszowy charakter i odbyła się w sobotę 4. lutego br. w pięknej zimowej scenerii. Miejscem startu był parking przed Szkołą Podstawową w Klewie, na którym zebrało się ponad 100 osób – uczestników rajdu. Drużyny rajdowe stanowili młodzi członkowie PTTK ze szkół podstawowych z Aleksandrowa, Skotnik i Żarnowa, gimnazja z Białaczowa, Przedborza i Żarnowa oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Radomska. Było też kilku turystów indywidualnych, a wśród nich niewielka reprezentacja I LO w Opocznie.

Po krótkim powitaniu, przypomnieniu celów imprezy i wręczeniu pamiątkowych znaczków rajdowych, kawalkada piechurów pod wodzą Leszka Kurpa – przewodniczącego Komisji Turystyki Pieszej O/PTTK w Żarnowie oraz sekretarza gminy Aleksandrów Pawła Mamrota, wyruszyła w kierunku mety rajdu. Blisko 8 – km trasa wiodła z Klewa przez Brzezie, Wacławów do Skotnik, miejscowości o ciekawej przeszłości historycznej i kilku obiektach krajoznawczych godnych uwagi. Jest tu drewniany kościół z 1528 r., zabytkowa dzwonnica, dawny murowany dwór z XVI w. i resztki parku podworskiego, a za kościołem idąc w stronę Pilicy spotkamy pomnikowy dąb liczący ok. 550 lat. Pomniczki i umieszczone na nich tablice przypominające o walkach partyzanckich oddziałów w czasie II wojny światowej oraz urokliwy ryneczek w pobliżu kościoła świadczą wraz z w/w obiektami o dawnych latach miejscowości, o której pierwszą wzmiankę spotkamy w jednym z głównych dzieł Jana Długosza.
Uroczyste zakończenie imprezy nastąpiło w świetlicy wiejskiej w Skotnikach, gdzie na piechurów czekał dyrektor miejscowej szkoły Andrzej Wołoszyn z grupą pań przygotowującą posiłek dla turystów i zaproszonych gości.
Program artystyczny przygotowany przez dzieci pod kierunkiem Liliany Pasikowskiej, nauczycielki SP w Skotnikach nawiązywał w swej treści do Powstania Styczniowego i miał podniosły patriotyczny charakter.
Warto podkreślić, że imprezie towarzyszyła wystawa „Bóg, honor, Ojczyzna” wypożyczona z Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, będąca cennym źródłem informacji o powstaniu. Sekretarz gminy Aleksandrów Paweł Mamrot, historyk z wykształcenia, przedstawił w krótkiej pogadance dzieje tego największego w dziejach dziewiętnastowiecznej Europy zrywu niepodległościowego. Przemysław Ciszewski, były nauczyciel SP w Klewie odczytał zebranym fragment wspomnień swego pradziadka, uczestnika jednej z potyczek Powstania Styczniowego.
Ważnym punktem zakończenia rajdu był konkurs wiedzy, w którym oprócz historii były również pytania dotyczące walorów krajoznawczych gminy Aleksandrów. Prezentacja multimedialna Pawła Mamrota, poprzedzająca rozpoczęcie konkursu wprowadziła uczestników w w/w tematykę. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 8 osób, z których najlepszymi okazały się: Sandra Ględa z Przedborza – I miejsce, Dominika Karpińska z Żarnowa – II miejsce i Oliwia Kałuzińska z Przedborza – III miejsce. Laureatki otrzymały cenne nagrody książkowe ufundowane przez UG w Aleksandrowie. Prezes O/PTTK w Żarnowie Włodzimierz Szafiński wręczył przy okazji zakończenia rajdu legitymacje nowym członkiniom: Julii Zapart ze Skotnik i Oliwii Kałuzińskiej z Przedborza. Z inicjatywy opiekunów, przedstawiciele młodzieży wręczyli Grażynie i Włodzimierzowi Szafińskim maskotki i dyplom „za 20 lat wytrwałej pracy na rzecz dzieci i młodzieży ze szkolnych klubów PTTK Oddziału w Żarnowie”. W uroczystym zakończeniu wzięli udział m.in. wójt gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół gminy Aleksandrów Anna Zaborowska, były dyrektor SP w Żarnowie Waldemar Pasula, nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach i inni (łącznie ok. 150 osób, w tym 105 stanowili uczestnicy rajdu). Końcowym akordem imprezy było wręczenie dyplomów za udział przedstawicielom poszczególnych drużyn oraz podziękowanie prezesa O/PTTK w Żarnowie skierowane do wszystkich, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu rajdu i jego uroczystego zakończenia. Rajd „Szlakiem Powstania Styczniowego” jest widomym przykładem 20-letniej współpracy Oddziału w Żarnowie z Urzędem Gminy w Aleksandrowie oraz szkołami, przy pomocy których realizowane są kolejne edycje tej patriotycznej imprezy.


Włodzimierz Szafiński

Fot.: Barbara Kalinowska

galeria tutaj

 

 

20 LAT

 

20 Lat minęło...

WIERSZ NA DWUDZIESTOLECIE

ŻARNOWSKIEGO ODDZIAŁU PTTK

 Witam Panie, witam Panów,
PTTK-u wiernych fanów.
Dziś okazja, jakich mało,
Więc nas sporo się zebrało,
Bo dwadzieścia latek właśnie,
Oddziałowi temu trzaśnie.
To historia dosyć długa.
Powiem, czyja to zasługa;
Jest w Żarnowie takich dwoje,
Co otwarli w świat podwoje.
Pracując zaś wciąż uparcie,
Tej idei dali wsparcie.
Aż zebrali rzeszę liczną,
Pracą swoją tytaniczną.
Wiersz, tych państwa głosi czyny,
Włodzimierza i Grażyny.
Żarnów, słynął z żaren młyńskich,
Dzisiaj, z dzieła zaś Szafińskich.
Więc o aplauz dla nich wnoszę
I o jeden gest Was proszę:
Tym, co poprą moje zdania,
Tekst ten dam do podpisania.

Przemysław Ciszewski - 07.01.2016 r.

Broszurka: Podsumowanie 2016 roku tutaj

Fot: Janusz Aleksandrowicz

galeria tutaj

galeria BAL tutaj

 

 

Info

 

Kalendarz imprez 2017

kalendarz tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Wycieczka

 

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA
LICHTENSTEIN - SZWAJCARIA - NIEMCY - WŁOCHY

 

„Europejska Niagara” - wodospady na Renie, przejazd kolejką „Bernina Express”, Mediolan, Verona, Wenecja

Termin: 1 - 9 lipca 2017 r.
Wycieczka realizowana jest w ramach współpracy z biurem O/PTTK w Rzeszowie (wpis do rejestru organiza-torów turystyki i pośredników woj. podkarpackiego nr 044/04) i przeznaczona jest dla członków i sympatyków Oddziału PTTK w Żarnowie

regulamin tutaj

 

 

Info

 

Z pamiętników PTTK O/w Żarnowie

galeria tutaj

Pozdrawiam

Janusz Aleksandrowicz

 

 

 

 

Zapraszamy

PARTNERSKIE ODDZIAŁY
REKLAMA
REKLAMA

SERWIS KOMPUTEROWY

 

PRZEGRYWANIE KASET VHS NA DVD

REKLAMAA

PZU Pomoc w Podróży

 

Dla członków PTTK wyjątkowa promocja !!!

REKLAMA

Zostań Technikiem Mechanikiem

więcej informacji tutaj

REKLAMA
REKLAMA

Agnieszka Górka

INFO


stat4u
szablony stron