MAIN MENU
INFO

Jesteśmy już na facebooku :-)

techlogik.otwarte24.pl

Zobacz ofertę.

Rabaty dla członków PTTK 

PTTK ŻARNÓW

 

Rajd

 

Z historią na szlaku

Wbrew pesymistycznej prognozie zapowiadającej opady deszczu w sobotę 22 kwietnia br. pogoda sprzyjała uczestnikom XXI Rajdu Szlakiem mjr. Henryka Dobrzańskiego – „ Hubala”.

Na starcie w Studziannej – Poświętnem o godz. 10 rano stawiło się 114 osób, reprezentujących 10 szkół różnego szczebla z powiatów opoczyńskiego i piotrkowskiego. W grupie szkół podstawowych byli uczniowie z Aleksandrowa, Białaczowa, Miedznej Drewnianej, Petrykóz, Skroniny i Żarnowa, przybyli gimnazjaliści z Białaczowa, Dąbrowy nad Czarną i Żarnowa oraz drużyna z I LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie. Głównym celem rajdu organizowanego od 21 lat przez Oddział PTTK w Żarnowie jest uczczenie pamięci pierwszego partyzanta II wojny światowej Henryka Dobrzańskiego- „Hubala” oraz przybliżenie dziejów walki jego oddziału z hitlerowskim okupantem.

Pięciokilometrowa wędrówka piesza czerwonym szlakiem turystycznym rozpoczęła się w Poświętnem i wiodła przez Anielin do Szańca Hubala k/Anielina, gdzie rajdowcy wysłuchali pogadanki o „ Hubalu”. Trzyosobowa delegacja złożyła wieniec od PTTK w Żarnowie przy szańcu Hubala, a wszyscy turyści uczcili minutą ciszy jego pamięć. Wiele emocji towarzyszyło konkursowi historycznemu o Hubalu, w którym wzięło udział 7 osób. Odpowiedzi oceniało jury w składzie: Lila Pajączkowska, Anna Stańczyk i Krzysztof Czajkowski. Laureatami konkursu zostali: Milena Malczyk ze Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie – I miejsce, Justyna Kwapis z I LO w Opocznie – II miejsce i Nikola Piotrowska ze Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej – III miejsce. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody książkowe. Magdzie Fidelus ze Szkoły Podstawowej w Żarnowie wręczono zdobytą uprzednio brązową odznakę turystyki pieszej. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkową plakietkę, a drużyny dyplomy za udział w tej patriotycznej imprezie.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Wycieczka

 

„Śląskie zabytki techniki”

21. maja 2017 r. (niedziela )

Wycieczka jest organizowana w ramach działalności programowej O/PTTK w Żarnowie i jest przeznaczona dla członków i sympatyków PTTK. Celem imprezy jest poznanie miejscowości, w których spotkamy obiekty zaliczane do Odznaki „Znam szlak zabytków techniki województwa śląskiego”. Wyjazd nie ma charakteru komercyjnego, odbywa się na zasadach samoorganizacji i jest imprezą non – profit.

Główne cele wycieczki to:
• Rudy – Skansen kolei wąskotorowej, park krajobrazowy
• Rybnik – Zabytkowa kopalnia „ Ignacy”, kompleksowe zwiedzanie miasta
• Czerwionka – Leszczyny osiedle patronackie kopalni tzw. „ familoki”
 

regulamin tutaj
 

 

 

20 LAT PTTK ŻARNÓW

 

W szybkim skrócie podsumowanie
działalności naszego oddziału PTTK

Zapraszamy do oglądania.

 

Konkurs

 

Udział członków PTTK w Żarnowie w konkursach z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.

Kilkanaście osób reprezentowało Oddział PTTK w Żarnowie na IV Powiatowych Obchodach Międzynarodowego Dnia Zabytków, które odbyły się 21 kwietnia br. w Miejskim Domu Kultury w Opocznie. Po otwarciu uroczystości przez dyrektorkę Wydziału Oświaty i Funduszy Unijnych Starostwa Powiatowego w Opocznie – Małgorzatę Grzesińską wystąpił Przemysław Ciszewski prezentując swój wiersz „Dwór w Skórkowicach” napisany na konkurs jednego wiersza. Zgodnie z programem Jolanta Welt – Jędrzejewska z Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział w Łodzi przedstawiła prelekcję na temat „Ocena wartości zabytku historycznego układu przestrzennego oraz krajobrazu kulturowego śródmieścia Opoczna„. Ważnym elementem uroczystości było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom kilku konkursów zorganizowanych z okazji MDOZ. Z kronikarskiego obowiązku można stwierdzić, że w każdym z nich brali udział członkowie O/PTTK w Żarnowie zdobywając zarazem szereg nagród.

W konkursie filmowym pt. „Moc historii powiatu opoczyńskiego zapisana w zabytkach „II miejsce zajął Janusz Aleksandrowicz – przewodniczący Oddziałowej Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK w Żarnowie. Duża grupa dzieci i młodzieży z Żarnowa wyróżniona została w konkursie plastycznym pt. „ Pamiątki dziedzictwa”, a wśród nich trzy członkinie: Aleksandra Opatowicz, Aleksandra Pękala i Natalia Gawryś. Opiekunką była nauczycielka Zespołu Szkół Samorządowych w Żarnowie Barbara Kalinowska. W konkursie na najciekawszą trasę rowerową w pow. opoczyńskim III miejsce przypadło Miłoszowi Polakowi, również III miejsce w konkursie fotograficznym zajęła Monika Aleksandrowicz.

O konkursie jednego wiersza pt. „ Przeszłość ukryta w słowie” pisałem wyżej , a w nim III miejsce zdobył Przemysław Ciszewski – członek Koła Terenowego PTTK w Żarnowie. Z całą pewnością można uznać, że udział naszych członków w w/w konkursach był udany. Galerię zdjęć z imprezy przygotowała Barbara Kalinowska.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

Info

 

Zwiedzali Górny Śląsk

Od 2015 r. Oddział PTTK w Żarnowie promuje wśród swych członków i sympatyków turystykę industrialną. Doskonałą okazją do tego były wycieczki Szlakiem Zabytków Techniki Województwa Śląskiego oraz konferencja zorganizowana w 2015 r. wspólnie z Zabytkowym Zakładem Hutniczym w Maleńcu pt. „Przeszłość i przyszłość turystyki industrialnej”. Osoby zainteresowane tą tematyką odwiedziły już większość obiektów leżących na szlaku , a ostatnia wycieczka z tego cyklu odbyła się w piątek 7. kwietnia br. Wzięło w niej udział 35 osób, w tym blisko połowę stanowili uczniowie Szkoły Podstawowej w Żarnowie, pozostali to dorośli członkowie O/PTTK. Pierwszym zwiedzanym obiektem była Huta Szkła w Zawierciu, która prowadzi swą produkcję od 1884 r. Uczestnicy podzieleni na dwie grupy pod przewodnictwem zakładowych przewodniczek, zwiedzili zakład poznając tajniki topienia i formowania szkła kryształowego, jak również jego zdobienia i polerowania. Po zwiedzeniu huty przewodniczki poprowadziły wycieczkowiczów do muzeum, w którym zgromadzono eksponaty z wielu lat. Ostatnim akordem była wizyta w zakładowym sklepie, gdzie można było zakupić różnorodne produkty ze szkła kryształowego.

 

Następną miejscowością zgodnie z programem wycieczki była oddalona o 40 km od Zawiercia Czeladź, najstarsze miasto Zagłębia Dąbrowskiego. Tutaj zwiedziliśmy usytuowaną w dawnej elektrowni kopalnianej „ Saturn” Galerię Sztuki Współczesnej „ Elektrownia”. Duże wrażenie na zwiedzających wywarły potężne maszyny pozostałe po kopalni, w tym ogromne koło zamachowe z 1903 r. nazwane „ Wanda” na cześć żony właściciela zakładu. Czeladź i Łódź łączą postacie zarządców Towarzystwa Górniczo- Przemysłowego „ Saturn”- Karola Scheiblera i Alfreda Biedermanna zwanych „ królami łódzkiej bawełny”. Ich wizerunki można zobaczyć w jednej z sal wystawowych. Aktualnie w salach galerii eksponowana jest wystawa prac artysty malarza – Stefana Dobronia z okazji 35-lecia jego pracy twórczej. Również w Czeladzi , w zabytkowym budynku należącym niegdyś do Towarzystwa Górniczo-Przemysłowego „Saturn” zwiedziliśmy muzeum miasta. Ostatnim zwiedzanym obiektem przemysłowym było Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych, ulokowane na terenie Elektrowni Łaziska. Zgromadzono tu maszyny i agregaty energetyczne, urządzenia pomiarowe i oświetleniowe , dokumenty i fotografie. Oprowadzający nas przewodnik demonstrował działanie niektórych urządzeń energetycznych oraz wykonał kilka eksperymentów związanych z elektrycznością min. z wyładowaniami elektrycznymi. Szlak Zabytków Techniki, to obiekty związane z dziedzictwem przemysłowym Górnego Śląska, prezentujące tradycje górnictwa, hutnictwa, energetyki, kolejnictwa, łączności i przemysłu spożywczego. Zwiedzanie elementów tego szlaku stanowi ważne źródło wiedzy o historii i teraźniejszości przemysłu tej części Polski. Pamiątką z wyprawy na Górny Śląsk, jest z pewnością okolicznościowy znaczek, który otrzymali jej uczestnicy.


Włodzimierz Szafiński

 

 

 

Wycieczka

 

„Zdobywamy odznakę krajoznawczą powiatu opoczyńskiego”

2. maja 2017 r. (wtorek)


Wycieczka jest organizowana w ramach działalności programowej O/PTTK w Żarnowie i jest przeznaczona dla członków i sympatyków PTTK.

Celem imprezy jest poznanie miejscowości, w których spotkamy obiekty zaliczane do Odznaki Krajoznawczej Powiatu Opoczyńskiego. Wyjazd nie ma charakteru komercyjnego,
 

regulamin tutaj

 

 

Info

 

Trzecie miejsce !!!

w

plebiscycie: 

Człowiek Roku 2016 Powiatu Opoczyńskiego

DLA

Prezesa oddziału PTTK w Żarnowie

Włodzimierza Szafińskiego

 

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński, prezes Oddziału PTTK w Żarnowie
Organizator rajdów pieszych, spływów kajakowych po Pilicy, wycieczek krajoznawczych krajowych i zagranicznych, konferencji popularno- naukowych, przeglądów poezji itp.

Laureat nagrody powiatu opoczyńskiego w dziedzinie kultury w 2014 roku. Odznaczony za działalność społeczną w turystyce m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem i tytułem " Nauczyciel kraju Ojczystego", Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową " Zasłużony dla kultury polskiej", Odznaką Honorową "Za zasługi dla turystyki" i wieloma wyróżnieniami PTTK i innych stowarzyszeń.

Wyniki tutaj

 

 

 

Info

 

Kolejne „turystyczne witanie wiosny”

Pogodny dzień towarzyszył turystom pieszym, biorącym udział w zorganizowanym przez Oddział PTTK w Żarnowie i SKKT – PTTK przy Szkole Podstawowej w Bujnach , rajdzie „ Pierwszy dzień wiosny”. Było tak w sobotę 25 marca br. , gdy ponad 200 osobowa grupa piechurów rozpoczęła wędrówkę trasą z Kolonii Krężna do Bujen, ubezpieczana przez strażaków z OSP. To już drugi raz rajd „Pierwszy dzień wiosny”, który kończył się w gościnnej Szkole Podstawowej w Bujnach , bowiem pierwszy raz spotkaliśmy się tutaj 23 marca 2013 r. Warto wspomnieć, że w gminie Wola Krzysztoporska odbyło się łącznie 5 powitań z wiosną , po dwa razy w Woli Krzysztoporskiej oraz w Bujnach i raz w Gomulinie.

Tegoroczna edycja rajdu zgromadziła 15 drużyn szkolnych z trzech powiatów: piotrkowskiego, opoczyńskiego i radomszczańskiego. W rajdzie wzięły udział szkoły podstawowe z Aleksandrowa, Białaczowa, Bogdanowa, Bujen, Gomulina, Miedznej Drewnianej, Parzniewic, Petrykóz, Skotnik, Skroniny i Żarnowa oraz gimnazja z Białaczowa, Gomulina, Przedborza i Żarnowa. Po przejściu trasy, na turystów czekała przed szkołą w Bujnach delegacja organizatorów z kukłą Marzanny, symbolem odchodzącej zimy. A w szkole słodka bułeczka i ciepła herbata wzmocniła nieco strudzonych wędrowców. Każdy uczestnik otrzymał wiosenną krzyżówkę z hasłem, która po rozwiązaniu brała udział w losowaniu różnorodnych upominków ufundowanych przez sponsorów. Dekorację sali gimnastycznej, na której odbyło się uroczyste zakończenie imprezy stanowiły min. przywiezione plakaty i inne prace plastyczne o tematyce wiosennej , które podlegały komisyjnej ocenie. Trzy najlepsze prace zostały wyróżnione i nagrodzone. I miejsce w konkursie plastycznym zdobyła szkoła ze Skroniny, II miejsce szkoła w Bujnach , a III miejsce zajęły Skotniki. Cenne nagrody rzeczowe ufundował wójt gminy Wola Krzysztoporska, który przyjął patronat honorowy nad rajdem. Specjalną nagrodę otrzymał też najmłodszy uczestnik rajdu, który następnie losował upominki dla „krzyżówkowiczów”. Sponsorem tych szczęśliwców była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej.

Część upominków ufundował też ajent PZU w Piotrkowie Trybunalskim. Uczestnicy imprezy obejrzeli też prezentację multimedialną promującą walory gminy. Podczas uroczystych zakończeń rajdów jest zawsze okazja aby wręczyć zdobyte wcześniej odznaki turystyki pieszej, tak też było tym razem. Adrianna Manikowska- Czarnecka z SP w Żarnowie otrzymała srebrne „Siedmiomilowe buty” a Aleksandra Szmitkowska z SP w Białaczowie złote. „Siedmiomilowe buty” – przeznaczone są dla najmłodszych turystów do 10 roku życia . Popularne odznaki turystyki pieszej wręczono: Dominikowi Matyji i Szymonowi Kaucowi z Gomulina oraz Ilonie Bakalarz i Dominice Karpińskiej z Żarnowa , natomiast Martę Szmitkowską z Białaczowa wyróżniono brązową odznaką turystyki pieszej. Prezes O/PTTK w Żarnowie przekazał puchar dla wójta gminy Wola Krzysztoporska za pomoc w organizacji rajdów „ Pierwszy dzień wiosny”. Jak zwykle już na starcie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe odznaki rajdowe, a na zakończeniu imprezy każda drużyna dostała dyplom za udział w kolejnym Rajdzie „ Pierwszy dzień wiosny”. Słowa podziękowania należą się dużej grupie organizatorów a przede wszystkim opiekunkom SKKT-PTTK przy SP w Bujnach Jolancie Banaszczyk i Agnieszce Warszadzie, które włożyły wiele energii i serca w przygotowanie i przeprowadzenie tej udanej imprezy rozpoczynającej turystyczną wiosnę w PTTK.

Autorem zdjęć jest Barbara Kalinowska - PTTK Żarnów

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Żarnowianie na Targach Turystycznych w Łodzi

 Kolejne już XXIII Międzynarodowe Targi Łódzkie "Na styku kultur" rozpoczęły się w piątek 17 marca br. w Łodzi.  Miejscem ekspozycji była nowoczesna hala "Expo" przy ulicy Politechniki. Targi są okazją do promocji turystyki, wypoczynku i rekreacji , bezpośrednich spotkań gestorów tej branży z odbiorcami, ukazania różnych atrakcji Polski.

Oddział PTTK w Żarnowie zorganizował dla swych członków i sympatyków wyjazd na tę imprezę, w którym wzięło udział 31osób, w tym gościnnie prezes zaprzyjaźnionego O/PTTK w Końskich Wojciech Pasek. Tym razem uczestnikami byli głównie uczniowie Szkoły Podstawowej i gimnazjum w Żarnowie wraz z nauczycielami. Warto wspomnieć, że drugą grupą związaną z PTTK w Żarnowie byli uczniowie I LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, w którym działa szkolny klub krajoznawczo - turystyczny należący do żarnowskiego oddziału PTTK. Kierownikiem tej grupy była Tatiana Kosylak - wiceprezes Zarządu Oddziału w Żarnowie, nauczycielka geografii w w/w szkole. Regionem partnerskim tegorocznych targów w Łodzi jest Mazowsze, a także obchodzące w tym roku 800- lecie swego istnienia miasto Piotrków Trybunalski. Regiony turystyczne i inne ciekawe dla turysty miejsca w Polsce eksponowały swoje oferty, a najokazalsze stoiska zaprezentowały min. Mazowsze, Śląskie, Łódzkie i Ziemia Lubelska. Ciekawie wyglądało stoisko promujące powiat opoczyński, na którym "królowały" panie z Woli Załężnej w strojach ludowych, oferujące potrawy regionalne i wyroby artystyczne z naszego regionu. Byli też goście z zagranicy min. z Moraw w Republice Czeskiej. Dla dzieci i dorosłych wystawcy organizowali konkursy i inne atrakcje. Jedną z nich był występ zespołu pieśni i tańca "Śląsk" i jak na poprzednich edycjach targów piękne stroje występujących w nim pań. Po czterech godzinach zwiedzania, rozmów z wystawcami i gromadzenia ciekawych wrażeń i gadżetów reklamowych, żarnowska grupa udała się w drogę powrotną wzbogacona o wiedzę krajoznawczą z różnych regionów Polski. Na załączonym zdjęciu widzimy jedno ze stoisk targowych z materiałami sąsiadującego z nami woj. świętokrzyskiego.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

Finał wojewódzki konkursu „Poznajemy Ojcowiznę"

W poniedziałek 20 marca 2017r. odbyło się w Sieradzu podsumowanie wojewódzkie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. Konkurs jest ważnym przedsięwzięciem PTTK i ma już wieloletnią tradycję ,bowiem odbywa się już po raz dwudziesty trzeci. Miło poinformować, że członek naszego Oddziału – Miłosz Polak, uczeń Gimnazjum w Żarnowie zdobył I miejsce w kategorii multimedialnej za pracę pt. „Przedsionek raju – stajnia artystyczna Marcinków”.

Opiekunem pracy Miłosza jest Magdalena Polak pełniąca obecnie w Zarządzie Oddziału PTTK w Żarnowie funkcję sekretarza. Do konkursu przystąpiły także dziewczęta z I LO im. Stefana Żeromskiego w Opocznie , których opiekunem jest Tatiana Kosylak – wiceprezes O/PTTK w Żarnowie. Uzyskały one w swej kategorii wiekowej II miejsce za pracę „ Przeszłość mojej małej Ojczyzny w pamięci potomnych utrwalone „( Julia Ścierska ) oraz III miejsce za pracę zbiorową „ Zwykli ludzie – niezwykłe historie”( Agata Grabska i Klaudia Nowicka). Praca multimedialna Miłosza zgodnie z regulaminem konkursu , zakwalifikowała się do oceny na szczeblu centralnym . Opiekunom prac i ich autorom gratulujemy.

galeria tutaj

fot.: Marcin Polak

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Polskie krajobrazy w poezji

Ważnym wydarzeniem kulturalnym w Żarnowie jest organizowany od 21 lat Przegląd Poezji "Krajobrazy Polskie". Główny organizator to Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie, a współorganizatorami są Gmina Żarnów i miejscowa Gminna Biblioteka Publiczna. Tegoroczna edycja konkursu odbyła się w środę 15 marca br. w Domu Kultury w Żarnowie z udziałem 30 recytatorów z 10 szkół. Byli to uczniowie ze szkół podstawowych w Aleksandrowie, Białaczowie, Klewie, Miedznej Drewnianej, Skroninie, Sokołowie, Żarnowie, gimnazjów z Białaczowa i Żarnowa oraz z Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie.

Prowadzenie konkursu powierzono Barbarze Dukat – członkini Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie, natomiast występy uczniów oceniało jury pod przewodnictwem Bożeny Kołtunowskiej oraz członkowie: Ewa Borończyk, Jadwiga Kozak, Ewa Ślązak i Przemysław Ciszewski. Wykonawcy prezentowali utwory poetów opiewających piękno polskiego krajobrazu. Uczniowie występowali w trzech kategoriach wiekowych: klasy 0- III SP, klasy IV- VI SP oraz gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Największą popularnością cieszyły się wiersze Marii Konopnickiej, Adama Asnyka, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Bolesława Leśmiana i Teofila Lenartowicza. W pierwszej grupie wiekowej najlepszymi okazali się: Zuzanna Strużek i Jan Rudzki ze Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie, III miejsce otrzymała Aleksandra Tomasik ze Szkoły Podstawowej w Klewie. Jury przyznało też dwa wyróżnienia: Mikołajowi Madejowi z Żarnowa i Kornelowi Kołodziejczykowi z Miedznej Drewnianej. Wśród uczniów klas IV - VI zwyciężyła Zuzanna Kołodziejczyk, drugie miejsce uzyskała Amelia Wiaderna - obie ze Szkoły Podstawowej w Żarnowie, trzecie miejsce przypadło Monice Reszelewskiej ze Szkoły Podstawowej w Białaczowie, natomiast wyróżnienia otrzymały Aleksandra Kata z Miedznej Drewnianej i Iga Hejmanowska z Aleksandrowa. Specjalnym wyróżnieniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie uhonorowano Amelię Ogłozę z Żarnowa. W trzeciej grupie wiekowej pierwsze miejsce zajęła Justyna Wiktorowicz z I LO w Opocznie, drugie miejsce Dominika Karpińska, a trzecie Kamil Salamaga - oboje z Gimnazjum w Żarnowie. Wyróżnienie trafiło do Oliwii Nieć z I LO w Opocznie. Sponsorem nagród książkowych dla nagrodzonych i wyróżnionych był Urząd Gminy w Żarnowie, a wójt gminy dr Krzysztof Nawrocki objął imprezę honorowym patronatem. Uczestnicy biorący udział w konkursie jak również ich opiekunowie oraz goście otrzymali pamiątkowe znaczki. Po ogłoszeniu wyników rozdano nagrody i dyplomy najlepszym recytatorom a także szkołom, które przysłały uczniów na przegląd "Krajobrazy Polskie". Słowa podziękowania należą się nauczycielom za przygotowanie i opiekę nad uczniami, którzy poprzez udział w konkursie promują literacki język ojczysty i piękno polskiego krajobrazu.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

Info

 

Konkurs fotograficzny

KFK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej,

Wałbrzyski OŚrodek Kultury,

KFK ZG PTTK,

Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK

zapraszają do udziału

w

V OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE DIAPORAM I FOTOGRAFII CYFROWYCH PTTKKonkurs przeznaczony jest tylko dla członków PTTK
 

pt. "Byłem - Widziałem - Zdobyłem"

Regulamin tutaj

Wsparcie tutaj

 

 

Teatr

 

Czeska Piosenka

Członkowie i sympatycy żarnowskiego oddziału PTTK 26. lutego br. wzięli udział w spektaklu muzycznym pt. "Czeski staw", przygotowanym przez Łódzki Teatr Piosenki w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznym w Łodzi. Była to "muzyczna opowieść o życiu Czechów", dająca możliwość wysłuchania znanych i popularnych piosenek z repertuaru Heleny Vondraczkowej, Karela Gotta,Heleny Mlynkovej,ale również arii do księżyca z czeskiej opery Dworzaka "Rusałka". Piękna muzyka i śpiew, stroje artystów i wystrój sceny pozwoliły naszej 51-osobowej grupie na wiele artystycznych wzruszeń, a po spektaklu mieliśmy możliwość wykonania wspólnej fotografii z artystami. Łódzki Teatr Piosenki ze swym liderem Michałem Maj - Wieczorkiem stworzył cykl "Muzyczne podróże", w ramach, których "wieczór czeski" jest czwartym z kolei po wieczorze włoskim, amerykańskim i francuskim.

Ważnym elementem każdego z nich jest również przedstawienie danego kraju: jego historii, kultury, obyczajów i życia codziennego mieszkańców. Jest to zawsze połączenie spektaklu muzycznego z elementami wiedzy krajoznawczej. Z okazji kolejnego spotkania prezes Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie w imieniu swych członków i sympatyków wręczył puchar dla Łódzkiego Teatru Piosenki za wspaniałe spektakle, które były naszym udziałem. Teraz czekamy na przygotowywany na czerwiec "wieczór hiszpański", który z pewnością będzie następną piękną muzyczną opowieścią.

 

Fot.: Janusz Aleksandrowicz

Galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Turystyczne obrady w Żarnowie

Ważnym wydarzeniem w życiu żarnowskiego PTTK był VI Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Oddziału, który odbył się 25. lutego br. w miejscowym Domu Kultury . Zjazd podsumował dokonania ostatniej kadencji (2013-2016), wytyczył kierunki działania na kadencję 2017-2020 oraz wybrał władze : zarząd , komisję rewizyjną i oddziałowy sąd koleżeński. Zgodnie z ustalonym przez ZG PTTK w Warszawie rozdzielnikiem mandatów, wybieraliśmy także 5 delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK Województwa Łódzkiego, która ma się odbyć 29. kwietnia 2017r. w Skierniewicach. Wśród gości znaleźli się wicestarosta opoczyński Marcin Baranowski, przewodniczący Rady Gminy w Żarnowie Wojciech Baran, sekretarz gminy Aleksandrów Paweł Mamrot i wójt gminy Żarnów Krzysztof Nawrocki. Wojewódzkie struktury Towarzystwa reprezentowali wiceprezesi Rady Porozumienia Oddziałów PTTK województwa Łódzkiego: Rafał Dąbik i Sławomir Szczesio.

Sprawozdania z działalności O/PTTK w Żarnowie w latach 2013-2016 złożyli kolejno: Włodzimierz Szafiński - prezes ZO, Małgorzata Meusiak- prezes Komisji Rewizyjnej oraz Jadwiga Kozak – prezes Sądu Koleżeńskiego. Pierwsze zawierało analizę stanu organizacyjnego i kadry programowej, zrealizowane imprezy turystyki pieszej i kajakowej, ochronę przyrody i krajoznawstwo, wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy do teatrów łódzkich, działania skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej, sesje popularno-naukowe oraz współpracę z turystami z zagranicy.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej obejmowało dwa aspekty: działalność programową i finansową. Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi. Najkrótsze było sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego w związku z brakiem spraw spornych. Uczestnicy obrad otrzymali broszurę opisującą działalność Oddziału w latach 2013-2016. Uzupełnieniem była przygotowana przez Tatianę Kosylak prezentacja multimedialna. Podczas Zjazdu wręczone zostały wyróżnienia za pracę społeczna w PTTK. Odznakę Honorową Ministerstwa Sportu i Turystyki "Za zasługi dla turystyki" otrzymała Ewa Borończyk, Złotą Honorową Odznakę PTTK wyróżniono Alinę Banaszczyk, a srebrną odznakę " Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży odebrała Elżbieta Zając. Puchar za 20 lat pełnienia funkcji skarbnika oddziału i sumienną pracę społeczną w PTTK otrzymała Zdzisława Kowalska, drugi puchar przypadł Pawłowi Mamrotowi za wieloletnie wspólne wędrowanie szlakami Powstania Styczniowego, organizację sesji popularno- naukowych i życzliwość dla PTTK w Żarnowie. Delegaci zdecydowali w tajnym głosowaniu o składzie władz oddziału na następną czteroletnią kadencję. Prezesem ZO został po raz kolejny Włodzimierz Szafiński, wiceprezesami Maria Morawska i Tatiana Kosylak, sekretarzem Magdalena Polak, skarbnikiem Urszula Jędrasik, członkiem Prezydium Grażyna Szafińska, członkami zarządu: Barbara Dukat, Leszek Kurp, Krystyna Nojek, Małgorzata Podlewska i Jacek Wojciechowski. Prezesem Oddziałowej Komisji Rewizyjnej została Małgorzata Meusiak, a członkami Ewa Borończyk i Teresa Wilk. Sądem Koleżeńskim kierować będzie Jadwiga Kozak, a członkami są Waldemar Pasula i Elżbieta Ciszek. Zjazd ustalił listę delegatów na Regionalną Konferencję w Skierniewicach, są to: Barbara Dukat, Tatiana Kosylak, Grażyna i Włodzimierz Szafińscy i Magdalena Szołowska. Jedną z podjętych uchwał była decyzja o skierowaniu do Walnego Zjazdu PTTK w Warszawie wniosku o nadanie godności Członka Honorowego PTTK Włodzimierzowi Szafińskiemu. Po wyczerpaniu programu i wyprowadzeniu sztandaru, Rafał Kozak - przewodniczący obrad ogłosił zakończenie VI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego O/PTTK w Żarnowie.

Fot.: Janusz Aleksandrowicz

Galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

"Walentynkowa" wędrówka piesza

Od trzech lat turyści związani z PTTK w Żarnowie , zainspirowani "Walentynkami" postanowili uczcić to święto zakochanych przejściem pieszym. Tegorocznym organizatorem grupy i prowadzącym imprezę "walentynkową" był Cezariusz Szulc, któremu towarzyszyło pozostałych 13 osób i pies. Turyści wędrowali w sobotę 18 lutego br. trasą liczącą 12 km z Żarnowa przez Sielec, rezerwat "Jodły Sieleckie", Marcinków, Myślibórz i Pilichowice do Żarnowa.

Na swej drodze przeszli obok "Stajni Artystycznej Marcinków" , nie zapomnieli również o ognisku turystycznym, w którym upiekli kiełbaski. Łyk gorącej herbaty też smakował wyśmienicie. Pewnym utrudnieniem w przejściu trasy był topniejący śnieg. Dzięki kol. Barbarze Kalinowskiej mamy galerię zdjęć dokumentującą wspólną wędrówkę. "Walentynkowe" wędrowanie było trzecią imprezą pieszą w 2017 r., a w marcu czeka nas kolejny rajd pieszy o nazwie "Pierwszy dzień wiosny" organizowany na terenie gminy Wola Krzysztoporska.

Fot: Barbara Kalinowska

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

 

Teatr

 

Kolejne spotkanie żarnowian ze sztuką

Jedną z form aktywności Oddziału PTTK w Żarnowie, oprócz turystyki i krajoznawstwa jest szeroko rozumiana działalność w sterze kultury. W czwartek 12. stycznia br. nasza 29- osobowa grupa miłośników sztuki udała się do Łodzi , aby wziąć udział w spektaklu muzycznym "Przeminęło z Foggiem" prezentowanym w Łódzkim Domu Kultury. O przygotowanym przez Łódzki Teatr Piosenki spektaklu napisał Michał Maj- Wieczorek, jeden z członków zespołu w sposób następujący: "jest to nie tylko muzyczna opowieść o Mieczysławie Foggu, ale przede wszystkim sentymentalna podróż do niezwykle urokliwego świata przedwojennych warszawskich salonów.

Spektakl jest próbą odtworzenia klimatu owych czasów, które w świadomości Polaków są synonimem elegancji, klasy i wdzięku". Większość "dojrzałych" słuchaczy zna piosenki Mieczysława Fogga takie jak np. " Jesienne róże", "Ta ostatnia niedziela", "Pamiętam twoje oczy", "Serce matki". Słuchali je i śpiewali nasi dziadkowie, rodzice a często i średnio zaawansowane w latach pokolenie. Z Łódzkim Teatrem Piosenki spotykamy się od stycznia 2016 r. , gdy zorganizowaliśmy wyjazd na wieczór piosenki amerykańskiej pt. " Pociąg do Hollywood ". Następnym był wieczór piosenki francuskiej , a w listopadzie ub. r. spektakl muzyczny o Hance Ordonównie pt. " Miłość ci nic nie wybaczy". Obecnie kompletujemy " ekipę" na zaplanowany na 26. lutego br. wieczór piosenki czeskiej. Będzie to już 83 wyjazd zorganizowany przez O/PTTK w Żarnowie poczynając od 1997 r. , gdy po raz pierwszy udaliśmy się 40- osobową grupą do Teatru Wielkiego w Łodzi na " Krakowiaków i górali ". Od tego czasu doliczyliśmy się 4434 uczestników naszych wypraw do łódzkich teatrów.

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Info

 

Jubileuszowy Rajd „Szlakiem Powstania Styczniowego”

 To już 20 lat jak turyści z Oddziału PTTK w Żarnowie, wędrują podczas kolejnych edycji rajdu „Szlakiem Powstania Styczniowego” trasami gminy Aleksandrów (pow. piotrkowski). Tegoroczna impreza miała jubileuszowy charakter i odbyła się w sobotę 4. lutego br. w pięknej zimowej scenerii. Miejscem startu był parking przed Szkołą Podstawową w Klewie, na którym zebrało się ponad 100 osób – uczestników rajdu. Drużyny rajdowe stanowili młodzi członkowie PTTK ze szkół podstawowych z Aleksandrowa, Skotnik i Żarnowa, gimnazja z Białaczowa, Przedborza i Żarnowa oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Radomska. Było też kilku turystów indywidualnych, a wśród nich niewielka reprezentacja I LO w Opocznie.

Po krótkim powitaniu, przypomnieniu celów imprezy i wręczeniu pamiątkowych znaczków rajdowych, kawalkada piechurów pod wodzą Leszka Kurpa – przewodniczącego Komisji Turystyki Pieszej O/PTTK w Żarnowie oraz sekretarza gminy Aleksandrów Pawła Mamrota, wyruszyła w kierunku mety rajdu. Blisko 8 – km trasa wiodła z Klewa przez Brzezie, Wacławów do Skotnik, miejscowości o ciekawej przeszłości historycznej i kilku obiektach krajoznawczych godnych uwagi. Jest tu drewniany kościół z 1528 r., zabytkowa dzwonnica, dawny murowany dwór z XVI w. i resztki parku podworskiego, a za kościołem idąc w stronę Pilicy spotkamy pomnikowy dąb liczący ok. 550 lat. Pomniczki i umieszczone na nich tablice przypominające o walkach partyzanckich oddziałów w czasie II wojny światowej oraz urokliwy ryneczek w pobliżu kościoła świadczą wraz z w/w obiektami o dawnych latach miejscowości, o której pierwszą wzmiankę spotkamy w jednym z głównych dzieł Jana Długosza.
Uroczyste zakończenie imprezy nastąpiło w świetlicy wiejskiej w Skotnikach, gdzie na piechurów czekał dyrektor miejscowej szkoły Andrzej Wołoszyn z grupą pań przygotowującą posiłek dla turystów i zaproszonych gości.
Program artystyczny przygotowany przez dzieci pod kierunkiem Liliany Pasikowskiej, nauczycielki SP w Skotnikach nawiązywał w swej treści do Powstania Styczniowego i miał podniosły patriotyczny charakter.
Warto podkreślić, że imprezie towarzyszyła wystawa „Bóg, honor, Ojczyzna” wypożyczona z Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, będąca cennym źródłem informacji o powstaniu. Sekretarz gminy Aleksandrów Paweł Mamrot, historyk z wykształcenia, przedstawił w krótkiej pogadance dzieje tego największego w dziejach dziewiętnastowiecznej Europy zrywu niepodległościowego. Przemysław Ciszewski, były nauczyciel SP w Klewie odczytał zebranym fragment wspomnień swego pradziadka, uczestnika jednej z potyczek Powstania Styczniowego.
Ważnym punktem zakończenia rajdu był konkurs wiedzy, w którym oprócz historii były również pytania dotyczące walorów krajoznawczych gminy Aleksandrów. Prezentacja multimedialna Pawła Mamrota, poprzedzająca rozpoczęcie konkursu wprowadziła uczestników w w/w tematykę. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 8 osób, z których najlepszymi okazały się: Sandra Ględa z Przedborza – I miejsce, Dominika Karpińska z Żarnowa – II miejsce i Oliwia Kałuzińska z Przedborza – III miejsce. Laureatki otrzymały cenne nagrody książkowe ufundowane przez UG w Aleksandrowie. Prezes O/PTTK w Żarnowie Włodzimierz Szafiński wręczył przy okazji zakończenia rajdu legitymacje nowym członkiniom: Julii Zapart ze Skotnik i Oliwii Kałuzińskiej z Przedborza. Z inicjatywy opiekunów, przedstawiciele młodzieży wręczyli Grażynie i Włodzimierzowi Szafińskim maskotki i dyplom „za 20 lat wytrwałej pracy na rzecz dzieci i młodzieży ze szkolnych klubów PTTK Oddziału w Żarnowie”. W uroczystym zakończeniu wzięli udział m.in. wójt gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół gminy Aleksandrów Anna Zaborowska, były dyrektor SP w Żarnowie Waldemar Pasula, nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Skotnikach i inni (łącznie ok. 150 osób, w tym 105 stanowili uczestnicy rajdu). Końcowym akordem imprezy było wręczenie dyplomów za udział przedstawicielom poszczególnych drużyn oraz podziękowanie prezesa O/PTTK w Żarnowie skierowane do wszystkich, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu rajdu i jego uroczystego zakończenia. Rajd „Szlakiem Powstania Styczniowego” jest widomym przykładem 20-letniej współpracy Oddziału w Żarnowie z Urzędem Gminy w Aleksandrowie oraz szkołami, przy pomocy których realizowane są kolejne edycje tej patriotycznej imprezy.


Włodzimierz Szafiński

Fot.: Barbara Kalinowska

galeria tutaj

 

 

20 LAT

 

20 Lat minęło...

WIERSZ NA DWUDZIESTOLECIE

ŻARNOWSKIEGO ODDZIAŁU PTTK

 Witam Panie, witam Panów,
PTTK-u wiernych fanów.
Dziś okazja, jakich mało,
Więc nas sporo się zebrało,
Bo dwadzieścia latek właśnie,
Oddziałowi temu trzaśnie.
To historia dosyć długa.
Powiem, czyja to zasługa;
Jest w Żarnowie takich dwoje,
Co otwarli w świat podwoje.
Pracując zaś wciąż uparcie,
Tej idei dali wsparcie.
Aż zebrali rzeszę liczną,
Pracą swoją tytaniczną.
Wiersz, tych państwa głosi czyny,
Włodzimierza i Grażyny.
Żarnów, słynął z żaren młyńskich,
Dzisiaj, z dzieła zaś Szafińskich.
Więc o aplauz dla nich wnoszę
I o jeden gest Was proszę:
Tym, co poprą moje zdania,
Tekst ten dam do podpisania.

Przemysław Ciszewski - 07.01.2016 r.

Broszurka: Podsumowanie 2016 roku tutaj

Fot: Janusz Aleksandrowicz

galeria tutaj

galeria BAL tutaj

 

 

Info

 

Kalendarz imprez 2017

kalendarz tutaj

Włodzimierz Szafiński

 

 

Wycieczka

 

WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA
LICHTENSTEIN - SZWAJCARIA - NIEMCY - WŁOCHY

 

„Europejska Niagara” - wodospady na Renie, przejazd kolejką „Bernina Express”, Mediolan, Verona, Wenecja

Termin: 1 - 9 lipca 2017 r.
Wycieczka realizowana jest w ramach współpracy z biurem O/PTTK w Rzeszowie (wpis do rejestru organiza-torów turystyki i pośredników woj. podkarpackiego nr 044/04) i przeznaczona jest dla członków i sympatyków Oddziału PTTK w Żarnowie

regulamin tutaj

 

 

Info

 

Z pamiętników PTTK O/w Żarnowie

galeria tutaj

Pozdrawiam

Janusz Aleksandrowicz

 

 

 

 

Zapraszamy

PARTNERSKIE ODDZIAŁY
REKLAMA
REKLAMA

SERWIS KOMPUTEROWY

 

PRZEGRYWANIE KASET VHS NA DVD

REKLAMAA

PZU Pomoc w Podróży

 

Dla członków PTTK wyjątkowa promocja !!!

REKLAMA

Zostań Technikiem Mechanikiem

więcej informacji tutaj

REKLAMA
REKLAMA

Agnieszka Górka

INFO


stat4u
szablony stron